Polska pomoc

 

"Huduma ya Kwanza".Wolontariat Pierwsza Pomoc i Edukacja Prozdrowotna dla mieszkańców Kiabakari i gminy Kukirango.

Projekt realizowany był w okresie 18 czerwca – 31 grudnia 2012 w Kiabakari i gminy Kukirango w Tanzanii. Wykonawcą projektu była Fundacja Kiabakari, a lokalnym partnerem parafia katolicka w Kiabakari (diecezja Musoma). W ramach projektu dwie wolontariuszki pracowały w Tanzanii w okresie od 1 lipca do 25 grudnia 2012 roku.

Celem działań była poprawa kondycji zdrowotnej beneficjentów projektu: mieszkańców gminy Kukirango.

W ramach projektu wolontariuszki pracowały w ośrodku zdrowia, przeprowadzały szkolenia z pierwszej pomocy dla nauczycieli, uczniów i miejscowej ludności, i prowadziły zajęcia edukacyjne z dziećmi, obejmujące podstawy zdrowego odżywiania i zasady pierwszej pomocy. Wykonano również 300 broszur nt. pierwszej pomocy, które rozdystrybuowano wśród beneficjentów projektu. Każda szkoła w gminie otrzymała również wyposażoną apteczkę zdrowia.

Przez cały okres trwania projektu w czasie pracy w ośrodku zdrowia wolontariuszki udzielały fachowej opieki medycznej 30-40 pacjentom dziennie.  Pracowały również w ambulatorium, wydawały leki  i pomagały przy prowadzeniu dokumentacji medycznej.

W rezultacie projektu poprawiła się kondycja zdrowotna mieszkańców gminy Kukirango, podniesiono także poziom wiedzy na temat pierwszej pomocy i profilaktyki zdrowotnej u miejscowej ludności. Przeszkolono w sumie 164 nauczycieli pracujących w 12 szkołach państwowych, a także w szkole i przedszkolu na terenie Misji w Kiabakari. Przeszkolonych zostało również ok. 7000 uczniów.

W ramach podsumowania projektu zorganizowano festyn zdrowia i pierwszej pomocy, nakręcono również film przedstawiający wszystkie działania projektu.