Polska pomoc

How to Prevent Another Famine in the Horn of Africa

How to Prevent Another Famine in the Horn of Africa: The Role of the European Union in Building Resilience[1]

Podczas wystąpień i dyskusji podkreślano, że klęska głodu w Rogu Afryki jest największym kryzysem humanitarnym. W związku z powtarzalnością kryzysów w państwach Rogu Afryki oraz w celu ich łagodzenia konieczne jest podjęcie działań zarówno o charakterze humanitarnym jak i długofalowych oraz współpraca rozwojowa na rzecz budowy samowystarczalności mieszkańców regionu. Istnieje potrzeba poprawy koordynacji działań donatorów.

Zdaniem komisarz K. Georgievej efektywne wykorzystanie różnych instrumentów będących w dyspozycji KE i PCz stwarza szansę na zapewnienie bezpieczeństwa żywnościowego i stopniową likwidację głodu w Rogu Afryki. Najlepszym sposobem budowy samowystarczalności mieszkańców tego regionu jest rozwój gospodarczy. UE jest największym donatorem świadczącym pomoc rozwojową na rzecz Rogu Afryki.

Celem jest zapewnienie pełnej synergii pomiędzy działaniami humanitarnymi oraz współpracą rozwojową. Podczas dyskusji wskazywano także na istotną rolę organizacji pozarządowych oraz wolontariuszy przy budowie samowystarczalności mieszkańców Rogu Afryki.

 

[1] Organizatorzy: PAH, Caritas Europa, Oxfam i ONE. Paneliści: Kristalina Georgieva (komisarz ds. pomocy humanitarnej), dr Yemi Akinbamijo (Unia Afrykańska), prof. Mark Breusers (Katolicki Uniwersytet w Leuven), Fran Equiza (Dyr. Regionalny Oxfam). Komentarz: Ricardo Cortes Lastra (członek PE). Moderator: Nazanine Moshiri (Al Jazeera English).

w górę

Tagi