Polska pomoc

 

Gry i zabawy Afryki jako narzędzie dialogu międzykulturowego w edukacji wczesnoszkolnej

Projekt „Gry i zabawy Afryki jako narzędzie dialogu międzykulturowego w edukacji wczesnoszkolnej" realizowany był przez Katedrę Języków i Kultur Afryki Wydziału Orientalistycznego UW w okresie 1 maja – 31 grudnia 2011 r., skierowany był do nauczycieli i pedagogów z całej Polski. Projekt miał na celu dostarczenie materiałów edukacyjnych związanych z tematyką międzykulturową, pomoc nauczycielom i pedagogom w zrozumieniu specyfiki krajów afrykańskich, i stworzenie materiałów dydaktycznych dotyczących Afryki.

W ramach projektu opracowano, wydano i rozdystrybuowano 1600 egzemplarzy publikacji „Afryka w szkole”. W opracowaniu materiału wzięło udział 19 specjalistów z dziedziny afrykanistyki, psychologii, etnologii i pedagogiki. W skład zestawu weszła książka „Gry i zabawy afrykańskie”, broszura „Jak mówić dzieciom polskim o dzieciach Afryki?” oraz płyta CD. Zestaw został wysłany do 1183 szkół podstawowych w całej Polsce, 230 bibliotek pedagogicznych, 16 kuratoriów oświaty, Centrów Doskonalenia Nauczycieli, bibliotek uczelni pedagogicznych i wydziałów pedagogicznych, organizacji zajmujących się edukacją międzykulturową lub działalnością na rzecz Afryki lub uchodźców. Materiały w wersji elektronicznej dostępne są na stronie wykonawcy projektu.

Przeprowadzono także warsztaty nt. edukacji międzykulturowej i specyfiki  krajów afrykańskich dla studentów pedagogiki UW i Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie, w których wzięło udział 70 uczestników.