Polska pomoc

Gruzja

Wolontariuszka jest terapeutą osób niepełnosprawnych i pedagogiem specjalnym, mającym doświadczenie zwłaszcza w pracy z dziećmi i młodzieżą. Wolontariusz zna j. rosyjski na poziomie podstawowym. Praca wolontariuszki będzie trwała 6 miesięcy, w trakcie których będzie towarzyszyła podopiecznym w trwającym 15 dni turnusie wczasowym w kurorcie morskim w Batumi.

Wolontariuszka będzie pracowała w wymiarze 24 godzin tygodniowo. Największą ilość godzin (12 tygodniowo) będzie ona poświęcała na bezpośrednią pracę z osobami niepełnosprawnymi w ośrodku Św. Kamila. Wolontariuszka będzie pracowała w trzech grupach wiekowych, poświęcając każdej z nich 4 godz. tygodniowo.

Dwa razy w tygodniu będzie prowadzić zajęcia dla wolontariuszy i pracowników domu w zakresie: terapii zajęciowej, ruchowej, podstaw języka migowego.

Dwa razy w tygodniu będzie uczestniczyć w wizytach domowych, prowadzonych przez siostry Kamilianki i wolontariuszy. Będzie pracować równolegle z siostrami, udzielając im swoich bezpośrednich uwag i rad, jako że nie mają one wykształcenia medycznego ani pielęgniarskiego. Jednocześnie wolontariuszka będzie przeprowadzała wywiad środowiskowy, w celu utworzenia bazy danych osób niepełnosprawnych w dzielnicy Temka.

Pod koniec projektu wolontariuszka przygotuje spis dobrych praktyk, jako pomoc dla lokalnych wolontariuszy.

 << powrót

w górę

Tagi