Polska pomoc

Gruzja

Program PIN w Gruzji dotyczy kompleksowego, zrównoważonego rozwoju wybranych regionów. Obejmuje szerokie spektrum działań, w tym:
- Rozwój rolnictwa i terenów wiejskich (Orpiri) poprzez mikro-granty dla rolników, szkolenia, seminaria, wynajem sprzętu, dystrybucja nawozów i środków ochrony roślin,
- Rozwój gospodarki lokalnej (Tkibuli) poprzez mikro-granty dla nowych drobnych firm, seminaria i szkolenia dla przedsiębiorców,
- Wsparcie kapitału ludzkiego: szkolenia komputerowe i językowe w regionie Tkibuli.

W ramach programu wolontariusz zostanie włączony w następujące działania:
- bieżący monitoring realizacji działań, w tym wsparcie w nadzorze nad personelem lokalnym PIN,
- praca nad rozpoznawalnością programu, w tym materiałów na stronę internetową, dla lokalnej gazety oraz realizację widoczności projektu w ramach lokalnych społeczności (np. w szkołach i domach kultury),
- konsultacje społeczne i budowanie świadomości: prezentacje w szkołach na temat turystyki i ekologii,
- wsparcie personelu PIN w programowaniu kontynuacji obecnych projektów,
- wypracowanie koncepcji i zebranie informacji niezbędnych do rozwoju projektu rolniczego (np. bio-masa, kompost itp),
- samodzielna realizacja poszczególnych komponentów programu: organizacja seminariów i szkoleń, kursów komputerowych, kursów języka angielskiego

 << powrót

w górę

Tagi