Polska pomoc

Granty na projekty wzmacniające współpracę pomiędzy organizacjami społeczeństwa obywatelskiego w UE i Turcji

W 2008 roku tureckie Ministerstwo ds. Unii Europejskiej rozpoczęło realizację inicjatywy pt. „Civil Society Dialogue between EU and Turkey Project” w ramach Instrumentu Pomocy Przedakcesyjnej (IPA). Głównym celem tego programu jest wzmocnienie współpracy pomiędzy organizacjami społeczeństwa obywatelskiego w Unii Europejskiej i Turcji. Podczas trzech pierwszych jego edycji  przyznano ponad 200 granatów (przy budżecie na trzy edycje wynoszącym 31,6 milionów euro).

W 2015 roku, w ramach czwartej już edycji programu Civil Society Dialogue… (z budżetem 11 mln euro) ogłoszono zaproszenie do składania nowych wniosków projektowych, które mają dotyczyć 9 obszarów dorobku i polityki UE. Będą one obejmowały takie dziedziny jak: środowisko; energetyka; ochrona zdrowia i konsumentów; sprawiedliwość, wolność i bezpieczeństwo; prawo przedsiębiorczości i swobody świadczenia usług; polityka regionalna i koordynacja instrumentów strukturalnych; polityka w zakresie przemysłu i przedsiębiorstw; rolnictwo  i rybołówstwo; edukacja.  

Beneficjentami programu mogą być organizacje społeczeństwa obywatelskiego. Każdy projekt może zostać dofinansowany kwotą wynoszącą maksymalnie 150 tys. euro. Okres realizacji finansowanego projektu powinien wynieść od 10 do maksymalnie 15 miesięcy. Wnioski do Civil Society Dialogue wymagają dwu pomiotów – wnioskodawcy oraz współwnioskodawcy, jako partnera. Każda organizacja społeczeństwa obywatelskiego z Turcji zobowiązana jest do współpracy z co najmniej jednym podmiotem z kraju członkowskiego UE, a organizacja z państwa wspólnoty zobligowana jest do współpracy z organizacją turecką.

Więcej informacji można uzyskać na stronach:

http://civilsocietydialogue.org/

www.cfcu.gov.tr/index.php

 

w górę

Tagi