Polska pomoc

Grant Energetyczny Organizacji Narodów Zjednoczonych - zaproszenie do składania wniosków

15 czerwca 2017 r. upływa termin składania wniosków o grant ONZ na projekty energetyczne.

„Zrównoważona energia – dla wykorzenienia ubóstwa i promocji dobrobytu w zmieniającym się świecie” – pod takim hasłem Departament Spraw Gospodarczych i Społecznych ONZ oferuje osobom fizycznym, instytucjom lub partnerstwom grant w wysokości 1 mln USD.

Aplikanci powinni wykazywać się działaniami innowacyjnymi w sektorze energii, które mającą na celu zmniejszenie ubóstwa i stymulowanie rozwoju gospodarczego. Powinni także przejawiać gotowość rozpowszechnianie zdobytych doświadczeń. 

Wnioski o środki z grantu można składać w nieprzekraczalnym terminie 15 czerwca 2017 r. Formularz aplikacyjny jest dostępny pod linkiem https://poweringthefuture.un.org

Uzupełniające informacje dostępne są także pod dodatkowymi linkami: https://poweringthefuture.un.org/apply2/index.php,
https://poweringthefuture.un.org/about/guidelines, https://poweringthefuture.un.org/about/faq

Dodatkowe pytania można zgłaszać mailowo: poweringthefuture@un.org

w górę

Tagi