Polska pomoc

"Granica mroku": Rwanda widziana oczami niewidomych dzieci

Spotkanie z  wolontariuszką Angeliką Bajkiewicz

4 grudnia 2012, godz. 20:00

Kawiarnia Sens Nonsensu, ul. Wileńska 23, Warszawa

Dlaczego ślepota jest w Rwandzie uznawana za zemstę przodków? Jak wytłumaczyć niewidomemu dziecku czym jest tęcza? Skąd ma wiedzieć jak pokonać drogę z internatu do budynku szkoły?

O Rwandzie widzianej oczami niewidomych dzieci,  opowie Angelika Bajkiewicz, która w 2012 r. w Ośrodku dla Niewidomych w Kibeho zrealizowała projekt w ramach programu „Wolontariat polska pomoc”. Relację  zilustrują slajdy. Wolontariuszka m.in. prowadziła szkolenia z zakresu nauczania metodą ośrodków pracy, szkoliła personel pedagogiczny z zakresu orientacji przestrzennej i przygotowywania pomocy edukacyjnych i terapeutycznych dla dzieci słabo widzących, prowadziła z dziećmi zajęcia rozwijające ich zdolności ruchowe. Pokłosiem pobytu wolontariuszki w Rwandzie jest publikacja "Granice mroku”. Przewodnik po świecie niewidomych dzieci z Kibeho", opracowany przy współpracy Fundacji Usłyszeć Afrykę.

w górę

Tagi