Polska pomoc

 

Ginekolog w Afryce

Maganzo to wieś położona w północno-zachodniej Tanzanii, licząca około 3 500 mieszkańców z plemienia Sukuma. Głównym zajęciem ludności jest rolnictwo. W wiosce, od kilku lat działa ośrodek zdrowia prowadzony przez s. Elżbietanki.

W styczniu 2016 roku przy ośrodku otwarto porodówkę z kliniką dla kobiet w ciąży i matek z dziećmi, gdzie przeprowadzane są podstawowe badania okresowe, ważenie dzieci oraz szczepienia. Dziennie klinika przyjmuje ok. 20-30 kobiet ciężarnych i ok. 50-70 dzieci.

Głównymi problemami zdrowotnymi, z jakimi borykają się mieszkańcy wioski to malaria, dur brzuszny, niedożywienie, anemia, parazytozy układu pokarmowego, gruźlica oraz HIV. Dodatkowo wszelkiego rodzaju urazy i zakażenia skórne. Natomiast największym problemem ośrodka zdrowia jest niedobór kadr medycznych, leków, sprzętu medycznego i środków opatrunkowych.

Wszystkie działania projektowe były odpowiedzią na zapotrzebowanie ośrodka i miały na celu pomoc tamtejszej ludności, poprawę jakości życia mieszkańców wioski, ich dostępu do opieki zdrowotnej oraz pogłębienie w plemieniu Sukuma społecznej świadomości prozdrowotnej.

Ginekolog w Afryce

Wolontariuszka, lekarka ginekolog – położnik, przebywała w Tanzanii od 2 listopada 2016 r. do 22 grudnia 2016 r. Projekt stanowił odpowiedź na problem niedoboru kadr medycznych Ośrodka Zdrowia św. o. Pio w Maganzo. Celem była poprawa standardu opieki medycznej oraz zwiększenie dostępności do usług medycznych miejscowej ludności.

Działania projektowe polegały na:

1.pracy lekarskiej w ośrodku zdrowia i świadczeniu doraźnej pomocy lekarskiej: zmianie opatrunków, podawaniu leków, wykonywaniu podstawowych badań pacjentów;

2.prowadzeniu dokumentacji medycznej poprzez uzupełnianie kart pacjentów, co pomoże w przyszłości kolejnym wolontariuszom, którzy przyjadą do pracy w Misji;

3.opiece nad kobietami w ciąży, przeprowadzaniu odpowiednich badań;

4.odbieraniu porodów, opiece nad matką i dzieckiem;

5.wykonywaniu badań profilaktycznych z zakresu raka szyjki macicy;

6.wprowadzaniu ulepszonych standardów opieki perinatalnej;

7.zorganizowanie spotkań edukacyjnych dla kobiet w temacie chorób płciowych;

8.przeszkoleniu personelu w zakresie odbierania porodów fizjologicznych;

9.badaniu kobiet pod kątem problemów z płodnością.

Ginekolog w Afryce

Wolontariuszka przyjęła w gabinecie 330 pacjentek i odebrała 11 porodów. U ponad połowy pacjentek przeprowadziła badania pod kątem problemów z płodnością. Wykonywała badania i odbywała konsultacje kobiet w ciąży, a także sprawowała opiekę nad matką i dzieckiem i - jeśli zachodziła taka potrzeba - wdrażała odpowiednie leczenie. W razie konieczności odsyłała pacjentki do szpitala oddalonego o ok. 100 km.

Wolontariuszka zajmowała się również profilaktyką raka szyjki macicy, wykonując badania cytologiczne i usg. Raka szyjki macicy zdiagnozowała u kilku pacjentek. Poza tym wolontariuszka zajmowała się działalnością edukacyjną z zakresu chorób "kobiecych" edukując pacjentki w dziedzinie higieny okołoporodowej, m.in. organizując dla kobiet dwa spotkania. Wolontariuszka przeszkoliła personel szpitala w zakresie preindukcji porodu z użyciem cewnika Foleya oraz w zakresie odbierania porodów fizjologicznych.