Polska pomoc

Ghana

Wolontariusz będzie prowadził szkolenia dla minimum dziesięcioosobowej grupy lokalnych wychowawców i animatorów. Zakres szkoleń będzie obejmował podstawy pomocy przed-medycznej. Odbędą się one w drugim, trzecim i czwartym miesiącu pracy wolontariusza w Sunyani, tak, aby pierwszy miesiąc pozostał czasem adaptacji i przygotowania. Zajęcia będą odbywały się w weekendy, w zależności od harmonogramu pracy placówki (poza codziennymi zajęciami w weekendy odbywają się dodatkowe zajęcia rekreacyjne dla dużych grup dzieci i młodzieży). W pięcioosobowych grupach wychowawcy zapoznają się z tematami takimi jak: ochrona własna osoby udzielającej pierwszej pomocy, zaburzenia oddychania, sztuczne oddychanie i pośredni masaż serca (resuscytacja), krwawienia i krwotoki, rany, wstrząs, opatrunki, ciała obce w ranach, oparzenia termiczne i chemiczne, złamania, wypadki z udziałem pojazdów komunikacyjnych. Dodatkowo uwzględnione zostaną tematy związane ze specyfiką pracy w kraju o wysokim ryzyku zarażenia HIV/AIDS i innymi chorobami zakaźnymi. Również w tym przypadku indywidualne kompetencje wolontariusza zostały wzięte pod uwagę w procesie planowania pracy.

Jednym z zadań wolontariusza będzie też praca jako wychowawcy, w tym organizacja czasu nauki dla chłopców (około 3 godzin dziennie) w którym, poza nadzorem nad sumiennością i zaangażowaniem w naukę, będzie pomagać w odrabianiu prac domowych oraz udzielać korepetycji. Wolontariusz będzie też prowadzili indywidualne rozmowy z wychowankami (zarówno mieszkańcami Domu, jak też korzystającymi z zajęć) w celu ciągłego pogłębiania więzi. Wolontariusz  będzie też odpowiedzialny za prowadzenie ambulatorium i opiekę zdrowotną nad wychowankami Domu. Wolontariusz będzie nadzorował prace lokalnych wychowawców, którzy pracują w placówce etatowo lub wolontaryjnie.

<< powrót

w górę

Tagi