Polska pomoc

Fundacja Solidarności Międzynarodowej ogłasza piątą edycję konkursu grantowego "Wsparcie Demokracji 2016"

Konkurs grantowy jest częścią Programu "Wsparcie Demokracji", którego celem  jest rozwój demokracji, w tym demokracji lokalnej, rządy prawa oraz przestrzeganie praw człowieka w państwach wymienionych na liście biorców pomocy rozwojowej DAC OECD. Projekty są realizowane w ścisłej współpracy z partnerami z krajów, do których są adresowane.

W ramach Konkursu planowane jest dofinansowanie projektów na rzecz krajów i/lub społeczeństw Gruzji i Tunezji. Projekty są realizowane na terenie Gruzji lub Tunezji, ale mogą również zawierać elementy realizowane na terenie innych krajów.

Łączna suma środków przeznaczonych na wsparcie finansowe dla projektów wyłonionych w drodze konkursu wynosi 1.200.000 zł.

Konkurs podzielony jest na dwie ścieżki grantowe:
Gruzja - łączna suma dofinansowania 700.000 zł,
Tunezja - łączna suma dofinansowania 500.000 zł.

Priorytety tematyczne konkursu:
a)  poszerzenie dostępu obywateli do rzetelnej i obiektywnej informacji, dzięki rozwojowi niezależnych mediów, zwłaszcza elektronicznych;
b)  wsparcie działań organizacji społeczeństwa obywatelskiego.

W konkursie nie można składać wniosków na projekty mieszczące się w priorytetach konkursu MSZ “Polska pomoc rozwojowa 2016” opisanych w Planie Współpracy Rozwojowej w 2016 r.

Termin składania wniosków - 12 kwietnia 2016 r. do godz. 13:00.

Szczegółowe informacje o konkursie na stronie:

http://solidarityfund.pl/pl/wsparcie-demokracji/konkurs-grantowy-2016

w górę

Tagi