Polska pomoc

Ewaluacja polskiej współpracy rozwojowej

W Biuletynie Informacji Publicznej ukazało się ogłoszenie dotyczące przeprowadzenia badania ewaluacyjnego polskiej współpracy rozwojowej udzielanej za pośrednictwem MSZ RP. Analizie zostaną poddane inicjatywy dofinansowywane w latach 2011-2013 w ramach programu stypendialnego Specjalistycznych Studiów Wschodnich Uniwersytetu Warszawskiego, projekty wspierające rozwój małej i średniej przedsiębiorczości w Gruzji i na Ukrainie, a także wybrane aspekty wykonania przez Białoruskie Radio Racja umowy koprodukcyjnej z Ministerstwem Spraw Zagranicznych na rok 2013.

w górę

Tagi