Polska pomoc

Europejskie Dni Rozwoju (European Development Days)


Czerwiec 5
Data: 05.06.2018 - 06.06.2018

Największe, doroczne spotkanie środowisk współpracy rozwojowej z całego świata. Temat przewodni tegorocznych Europejskich Dni Rozwoju to: “Kobiety i dziewczynki na czele zrównoważonego rozwoju: ochraniać, upodmiotowić, inwestować” (Women and Girls at the Forefront of Sustainable Development: protect, empower, invest).


https://eudevdays.eu/

w górę