Polska pomoc

Europejski Rok na rzecz Rozwoju 2015

W maju 2014 roku Parlament Europejski podjął decyzję o ustanowieniu roku 2015 Europejskim Rokiem na rzecz Rozwoju (European Year for Development).Miejscem uroczystego otwarcia jego obchodów (09.01.2015) jest Ryga, stolica kraju przejmującego właśnie przewodnictwo w radzie Unii Europejskiej.

Mottem Europejskiego Roku na rzecz Rozwoju (ERR) jest hasło: „Nasz świat, nasza godność, nasza przyszłość” (Our world, our dignity, our future).

Podstawowymi celami ERR 2015 są: informowanie mieszkańców UE o działaniach na rzecz współpracy rozwojowej, wzbudzanie zainteresowania tą tematyką, a przez to zachęcenie do  aktywnego współtworzenia polityki na rzecz rozwoju oraz wzmacnianie poczucia współodpowiedzialności za rozwiązywanie problemów globalnych.

Głównym projektem MSZ w ramach obchodów Roku w Polsce będzie „Dzień Współpracy Rozwojowej”, podczas którego zostanie zorganizowany festyn rodzinny z udziałem organizacji zaangażowanych we współpracę rozwojową, koncerty oraz zajęcia edukacyjne dla dzieci. Wydarzenie to będzie transmitowane na żywo w  jednej z ogólnopolskich telewizji.

W ramach obchodów ERR zostanie ogłoszona trzecia edycja konkursu fotograficznego „Rozwój w obiektywie” na najlepsze fotografie ilustrujące problemy rozwojowe świata oraz kolejna edycja festiwalu filmów dokumentalnych poświęconych  tematyce rozwoju. W  Regionalnych Ośrodkach Debaty Międzynarodowej odbędą się spotkania z wolontariuszami Polskiej Pomocy oraz projekcje filmów dokumentalnych nakręconych w ramach projektów realizowanych przez Polską Pomoc.

W ramach współpracy pomiędzy państwami Grupy Wyszehradzkiej zadecydowano o przeprowadzeniu wspólnej inicjatywy w czasie trwania ERR 2015. Ogłoszony zostanie konkurs dla dzieci i młodzieży na najlepszą pracę plastyczną przedstawiającą kraje rozwijające się po 2030 r. oraz konkurs dla osób pełnoletnich na najlepsze zdjęcie poświęcone tematyce współpracy rozwojowej. Zasady konkursu będą takie same dla wszystkich krajów. Z najlepszych prac plastycznych i zdjęć stworzona zostanie pokonkursowa wystawa wystawiana w wybranych ośrodkach miejskich na terenie Polski, Słowacji, Czech i Węgier.

w górę

Tagi