Polska pomoc

Europejski Rok na rzecz Rozwoju 2015 – rozpoczęty

W dniu 9 stycznia 2015 roku w Rydze, stolicy Łotwy, która przejęła przewodnictwo w radzie UE 1 stycznia 2015 r. dokonano oficjalnej inauguracji Europejskiego Roku na rzecz Rozwoju 2015 (ERR).  

W uroczystości otwarcia ERR 2015 w Bibliotece Narodowej Łotwy wzięli udział przedstawiciele UE i państw członkowskich. Wystąpienia otwierające wygłosili m.in. premier Łotwy, p. Laimdota Straujuma, przewodniczący Komisji Europejskiej, p. Jean-Claude Juncker, Wysoka Przedstawiciel Unii ds. Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa, p. Federica Mogherini, Przewodnicząca Komitetu ds. Rozwoju Parlamentu Europejskiego, p. Linda McAvan. Polskę reprezentowała dyrektor Departamentu Współpracy Rozwojowej MSZ, p. Zuzanna Kierzkowska.

Federica Mogherini w swym wystąpieniu stwierdziła, że „praca na rzecz rozwoju to nie działalność charytatywna, to nasz wspólny interes”, zaś Jean-Claude Juncker  w swoim wystąpieniu podkreślił, że „Wyzwania, którym musimy sprostać to zmiany klimatyczne, migracje, radykalizm, wirusy takie jak ebola, które nie znają granic. Nasza odpowiedź wymaga jedności. Nasza polityka musi zostać tak zaadoptowana by lepiej sprostać tym wyzwaniom” .

W godzinach popołudniowych odbyły się panele dyskusyjne poświęcone roli ERR 2015 w rozwijaniu dialogu nt. skutków, korzyści i wyzwań zrównoważonej współpracy rozwojowej, przejrzystości, dobrego zarządzania i efektywności wykorzystania środków finansowych.

Na zakończenie odbył się wykład p. Homi Kharasa z Brookings Institution w ramach cyklu „Wykładów Kapuścińskiego”. Cykle “Wykładów Kapuścińskiego” są wspólną inicjatywą Komisji Europejskiej, Programu Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju (UNDP) oraz Europejskiego Stowarzyszenia Instytutów Badawczych ds. Rozwoju (EADI). Ich celem jest budowanie świadomości i poparcia społecznego dla polityki rozwojowej w państwach członkowskich Unii Europejskiej poprzez jej przybliżanie przez specjalistów z tej dziedziny.

w górę

Tagi