Polska pomoc

Etiopia

Projekt „Wolontariat w Addis Abeba w Etiopii w charakterze rehabilitantów" zakłada pobyt i pracę dwóch wolontariuszek-rehabilitantów w placówkach medycznych prowadzonych przez Siostry Misjonarki Miłości w Addis Abeba. Celem projektu jest zwiększenie dostępu lokalnej społeczności, zwłaszcza najuboższych mieszkańców stolicy kraju, do usług rehabilitacji i fizjoterapii. Wolontariuszki pracowały będą z miejscowym personelem medycznym. Obejmą swoją opieką około 300 pacjentów stałych kliniki oraz około 1000 chorych, korzystających z jej usług. Dodatkowo, dla zapewnienia efektu mnożnikowego, przeprowadzone zostaną szkolenia dla rehabilitantów lokalnych. Działania projektu stanowią kontynuację prowadzonych do tej pory w Etiopii projektów wolontariatu. Od 2005 roku w Etiopii przebywają wolontariusze SWM (z wykształcenia lekarze, pielęgniarki i rehabilitanci). W porozumieniu z lokalnym partnerem, zdecydowano, że w 2008 r. przygotowany zostanie projekt wyjazdu dwóch fizjoterapeutów. Dzięki temu zapewniona jest ciągłość udzielanej pomocy, a wkomponowanie tegorocznego projektu w szerszy program jest gwarantem jego jakości.

Wolontariuszki będą współpracowały z lokalnym personelem medycznym w pracy z chorymi przebywającymi w klinice, na pięciu oddziałach (około 300 osób) oraz z pacjentami, którzy dodatkowo korzystają z jej usług (około 1000 osób na przestrzeni kilku miesięcy). Ich zadania będą obejmowały troskę o pełny powrót do zdrowia pacjentów z neurologicznymi następstwami takich chorób jak: malaria mózgowa, zapalenie opon mózgowych, tężec, polio. Wolontariuszki prowadziły też będą rehabilitację oddechową pacjentów po przebytej gruźlicy. Do ich zadań należeć będzie praca z pacjentami z HIV/AIDS w celu utrzymania sprawności oraz zmniejszenia bólu. Odpowiedzialne też będą za ruchową rehabilitację pourazową.

Dodatkowo przewidziane zostały szkolenia dla lokalnego personelu medycznego, dzielenie się wiedzą uważamy bowiem za jeden z najważniejszych elementów pracy na rzecz rozwoju. Warsztaty będą miały formę tygodniowego lub dziesięciodniowego (zależnie od uwarunkowań na placówce) szkolenia. Szacunkowo udział w nich weźmie 20 osób. Będą to rehabilitanci, pracujący na placówkach prowadzonych przez siostry w różnych częściach kraju. Zazwyczaj nie są to profesjonaliści, ale osoby, które odbyły trzymiesięczny kurs rehabilitacji i znają tylko podstawy - tzw. ćwiczenia bierne. Wolontariuszki będą przekazywały zarówno swoją wiedzę teoretyczną jak też umiejętności praktyczne. Poza wykładami prowadziły będą studia poszczególnych przypadków i nadzorowały prace swoich uczniów z chorymi w klinice. Podzielą się też wiedzą z zakresu najnowszych osiągnięć fizjoterapii, skutecznych technik stosowanych Europie, a mogących znaleźć swoje zastosowanie w pracy w Etiopii.

w górę

Tagi