Polska pomoc

 

Energoefektywność w budynkach mieszkalnych – regulacje, finansowanie, technologie

Ukraina ma jedną z najbardziej energochłonnych gospodarek na świecie. O ile w przemyśle w ostatnich latach przeprowadzono działania modernizacyjne w celu ograniczenia zużycia gazu, to w sektorze mieszkaniowym do niedawna, w związku z dotowaniem przez państwo ciepła i gazu, nie było bodźców do zwiększania efektywności energetycznej budynków. W rezultacie sfera komunalno-mieszkaniowa zużywa ok. 30-40% rocznego zapotrzebowania Ukrainy na gaz, energię elektryczną i ciepło. Budynki wielorodzinne zużywają ok. 3 razy więcej ciepła na jednostkę powierzchni niż w UE.

Ukraińskie władze są świadome wyzwań związanych z termomodernizacją. 8 kwietnia 2015 r. rząd przyjął rozporządzenie o wydzieleniu ministerstwu rozwoju regionalnego, budownictwa i usług komunalnych 495,7 mln UAH na finansowanie projektów związanych z energoefektywnością na 2015 r. Środki mają pochodzić z funduszu unijnego. Finansowanie ma się odbywać w ramach dopłat do kredytów udzielanych przez trzy banki państwowe (Oszczadbank, Ukrhazbank i Ukreksimbank). Na tej podstawie państwowy Oszczadbank przygotował program kredytowania osób fizycznych oraz spółdzielni mieszkaniowych. W maju 2015 r. Oszczadbank wydał w ramach programu blisko 1,5 tys. kredytów dla osób fizycznych, z czego 60% przypadło na zakup nowych kotłów, a 40% na materiały energooszczędne. Ponadto o kredyt zwróciło się 9 spółdzielni.

Uwzględniają powyższe fakty projekt pt. „Energoefektywność w budynkach mieszkalnych – regulacje, finansowanie, technologie” odpowiada potrzebom Ukrainy. Proponowany projekt jest adresowany przede wszystkim do polskich firm z branży termomodernizacyjnej oraz przedstawicieli spółdzielni mieszkaniowych w Kijowie i czterech regionach Ukrainy. Taki wybór odbiorców umożliwi maksymalną multiplikację rezultatów projektu.

Energoefektywność w budynkach mieszkalnych – regulacje, finansowanie, technologie

Projekt realizowany będzie w okresie od września do grudnia 2015 r. Jego kluczowym celem jest wsparcie dla zwiększenia energooszczędności na Ukrainie w sektorze komunalno-mieszkaniowym. Realizacja tego celu nastąpi poprzez przekazanie wiedzy odnośnie rządowego programu dofinansowania kredytów na termomodernizacje budynków oraz przedstawienie oferty polskich przedsiębiorstw oferujących technologie termomodernizacji na Ukrainie. Ponadto komponent integracyjny projektu zakłada przygotowanie beneficjentów (110 podmiotów: 20 przedstawicieli polskich firm oferujących technologie termomodernizacyjne oraz 90 przedstawicieli spółdzielni mieszkaniowych we Lwowie, Kijowie i Iwano-Frankowsku) do współpracy w zakresie termomodernizacji budynków mieszkalnych.

W trakcie realizacji projektu, poza działalnością administracyjną i organizacyjną, przeprowadzone zostanie szkolenie w Kijowie dla przedstawicieli polskich firm oferujących technologie termomodernizacji budynków mieszkalnych (jeden dzień – 20 uczestników + 1 ekspert z IFC + 3 ekspertów z Oszczadbanku Ukrhazbanku i Ukreksimbanku). Ponadto zostaną przeprowadzone szkolenia dla przedstawicieli spółdzielni mieszkaniowych w Kijowie, Lwowie i Iwano-Frankowsku (jeden dzień – 30 uczestników + 1 ekspert z IFC + 3 ekspertów z Oszczadbanku, Ukrhazbanku i Ukreksimbanku + 8 ekspertów z polskich firm) w czasie których zostanie przekazana wiedza odnośnie rządowego programu dofinansowania kredytów na termomodernizację budynków mieszkalnych, oferty banków odnośnie kredytów oraz oferty polskich firm oferujących technologie modernizacji.

Energoefektywność w budynkach mieszkalnych – regulacje, finansowanie, technologie

Projekt był realizowany od września do grudnia 2015 r., w tym czasie odbyły się trzy seminaria: w Kijowie (29-30 października w Państwowej Administracji Miejskiej), Lwowie (19 listopada w hotelu Dnister) i Iwano-Frankowsku (11 grudnia w gmachu Państwowej Administracji Obwodowej). Szkolenia były adresowane do przedstawicieli spółdzielni mieszkaniowych na Ukrainie oraz departamentów władzy lokalnej, odpowiadających za sektor komunalny. Uczestnikami byli również przedstawiciele polskich firm: Greinplast, Bolix-Ukraina, Śniezka-Ukraina, Inwestbud Holding. Zaprezentowali oni współczesne metody podnoszenie poziomu energoefektywności budynków mieszkalnych, innowacyjne systemy i materiały. Podczas szkoleń zwrócono również uwagę na instytucjonalne i finansowe źródła wsparcia dla procesu modernizacji sektora socjalnego i propozycje ukraińskich banków oferujących kredytowanie projektów z zakresu termomodernizacji. Zgodnie z założeniami projektu przeszkolono ponad 110 beneficjentów, w tym20 przedstawicieli polskich firm i ponad 100 członków wspólnot mieszkaniowych z Ukrainy.