Polska pomoc

 

Elimu ni nguvu – Edukacja jest siłą. Wolontariat na rzecz dzieci z ubogiej dzielnicy Kayole w Nairobii

W okresie od 17 czerwca do 31 grudnia Stowarzyszenie Solidarności Globalnej we współpracy z Touch Africa Network zrealizowało projekt w ramach którego polski wolontariusz podjął pracę w charakterze nauczyciela w stolicy Kenii - Nairobi. Przez 5 miesięcy uczył dzieci w jednej z uboższych dzielnic miasta – Kayole oraz prowadził zajęcia dla dzieci nieuczęszczających do szkół.

Celem projektu było zapewnienie dostępu do edukacji dzieciom uczęszczającym do szkoły podstawowej - Blessings School (Riverpishon Center) i średniej - Brucewood Education Center w Kayole. Praca dydaktyczna obejmowała głównie takie przedmioty, jak: język angielski, matematyka, historia, przyroda, pierwsza pomoc i wiedza o społeczeństwie. Wolontariusz udzielał korepetycji dla dzieci z opóźnieniami w nauce. Uczestniczył też w organizowaniu festynów dla dzieci i młodzieży oraz szkoleń dla lokalnych liderów z zakresu wiedzy o uzależnieniach. Dodatkowo wolontariusz prowadził zajęcia w sierocińcu i nawiązał współpracę z organizacją zajmującą się zwalczaniem zjawiska handlu ludźmi.

Po powrocie do kraju, w grudniu 2010 r. wolontariusz realizował inicjatywę edukacyjną, w ramach której prowadził zajęcia w szkołach i dla pozaszkolnych grup młodzieżowych. Uczestniczył również w audycjach radiowych promujących wolontariat i informujących o afrykańskich realiach. W ramach projektu powstała też strona internetowa – www.africa.solidarity.com.pl.