Polska pomoc

 

Eko Miasto – wzorcowy plan energoefektywnego zarządzania obiektami użyteczności publicznej w mieście Pervomaysk


Pervomajsk to miasto leżące na Ukrainie w obwodzie Mikołajewskim, które boryka się z problemem rosnących cen energii, a co za tym idzie – wzrostem wydatków publicznych na jej zakup.

Własnością miasta są 83 obiekty (w tym 22 przedszkola, 14 szkół i 7 uczelni). Na 13 726 budynków mieszkalnych, miasto jest właścicielem 362. Obiekty ogrzewane są z dwóch elektrociepłowni (komunalnej i prywatnej), poprzez sieć o długości 38,1 km, z czego 56% wymaga całkowitego remontu. Kotły zasilane są gazem ziemnym. Sieć grzewcza przesyłowa wymaga przebudowy. Prawie 100% budynków utrzymywanych z budżetu miasta wymaga termomodernizacji, unowocześnienia systemów wentylacyjnych, ocieplenia dachów i ścian, poprawy izolacyjności stolarki drzwiowej i okiennej oraz modernizacji oświetlenia wewnętrznego w celu oszczędności energii.

Roczne koszty oświetlenia ulic wynoszą ok. 437 600 UAH, co jest spowodowane przede wszystkim stosowaniem przestarzałych, niespełniających standardów ekologicznych technologii oświetlenia przestrzeni miejskiej. W sezonie grzewczym brakuje ciepłej wody użytkowej. Większość obiektów, które obecnie nie są ogrzewane lub są ogrzewane węglem ma małą kubaturę, co pozwala na rozważanie efektywnego zastosowania alternatywnych źródeł energii.

Eko Miasto – wzorcowy plan energoefektywnego zarządzania obiektami użyteczności publicznej w mieście Pervomaysk


Projekt odpowiadał na problem niskiej efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej w mieście Pervomajsk. Jego wykonawcą było Stowarzyszenie na rzecz Innowacyjności i Transferu Technologii HORYZONTY, a realizacja miała miejsce między 3 marca a 31 grudnia 2014 r. Partnerami były: Miasto Pervomajsk, Agencja Innowacji Europejskich oraz Podkarpacki Klaster Energii Odnawialnej (partner krajowy). Beneficjentami projektu byli natomiast przedstawiciele miejscowej administracji publicznej i samorządowej oraz społeczność lokalna.

Projekt przewidywał wsparcie rozwoju społeczno-gospodarczego miasta, poprzez aktywizację samorządu terytorialnego do podjęcia działań na rzecz wdrożenia energooszczędnych rozwiązań oraz poprawy efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej. Cel ten był realizowany m.in. poprzez podniesienia kompetencji i umiejętności pracowników administracji lokalnej w zakresie efektywnego użytkowania energii w jednostce administracyjnej miasta oraz poprzez opracowanie wzorcowego planu energoefektywnego zarządzania obiektami użyteczności publicznej w Pervomajsku, którego założenia zostały zaprezentowane jako modelowe do implementacji dla innych miast na Forum Efektywnie Energetycznych Miast Ukrainy.

Opracowany wzorcowy plan efektywnie-energetycznego zarządzania obiektami użyteczności publicznej w długofalowej perspektywie przyczyni się do poprawy energoefektywności tych obiektów średnio o 20-30%. Przeszkolenie specjalistów ds. efektywnego zarządzania energią i energooszczędnego oświetlenia użyteczności publicznej przyczyni się do rozwoju społeczno-gospodarczego miasta, a tym samym do poprawy jakości życia mieszkańców miasta Pervomajsk.

Projekt służy realizacji Priorytetu 6 – ochrona środowiska oraz Priorytetu 11 – profesjonalizacja i rozwój administracji publicznej.

Eko Miasto – wzorcowy plan energoefektywnego zarządzania obiektami użyteczności publicznej w mieście Pervomaysk


Rezultatem projektu jest działający punkt doradztwa w zakresie efektywnego użytkowania energii w jednostce administracyjnej miasta oraz opracowany wzorcowy plan energoefektywnego zarządzania obiektami użyteczności publicznej w mieście Pervomajsk, który będzie stanowił podstawę do modernizacji obiektów publicznych pod kątem zwiększenia ich efektywności energetycznej z wykorzystaniem Odnawialnych Źródeł Energii (OZE) jak też do projektowania i budowy nowych energooszczędnych obiektów użyteczności publicznej. Dodatkowo 30 przedstawicieli miasta zwiększyło swoją wiedzę w zakresie oszczędności energetycznej w obiektach użyteczności publicznej.

Działania dedykowane pracownikom administracji przyczyniły się do aktywizacji samorządu terytorialnego do podjęcia działań na rzecz wdrożenia energooszczędnych rozwiązań oraz poprawy efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej.