Polska pomoc

Egipcjanie, Libijczycy i Tunezyjczycy obserwowali polskie wybory parlamentarne

 

15-osobowa delegacja z Egiptu, Libii i Tunezji obserwowała wybory parlamentarne w Polsce na zaproszenie Ministerstwa Spraw Zagranicznych i Państwowej Komisji Wyborczej. W trakcie odbywającej się w dniach 6-11 października br. wizyty przedstawiciele trzech krajów Afryki Północnej zapoznali się z przepisami polskiego prawa wyborczego, ze stanem przygotowań do wyborów, a także z praktyczną stroną ich organizacji w dniu głosowania podczas odwiedzin w komisjach i lokalach wyborczych.

W skład delegacji z Egiptu i Tunezji weszli szefowie i członkowie komisji wyborczych oraz osoby odpowiedzialne za przygotowanie demokratycznych wyborów w tych krajach. Tunezyjczycy wybiorą przedstawicieli swojej konstytuanty 23 października br. Wybory do Zgromadzenia Ludowego Egiptu rozpoczną się 28 listopada br. Delegacja libijska składała się z działaczy społecznych zaangażowanych w walkę na rzecz praw człowieka i budowanie demokratycznych zasad funkcjonowania państwa po rewolucji.

Goście z Afryki Północnej obserwowali nie tylko przebieg wyborów w dniu głosowania, ale również stan przygotowań. Uczestniczyli w konferencji prasowej Państwowej Komisji Wyborczej (PKW), podczas której Komisja przedstawiła m.in. zasady głosowania oraz ideę ciszy wyborczej. Na spotkaniach z Komisją obserwatorzy zapoznali się z polskimi uregulowaniami prawnymi determinującymi przebieg wyborów i funkcjonowanie organów je przeprowadzających. Dyskutowano też m.in. o praktycznych aspektach organizacji wyborów i przepustowości lokali wyborczych. Goście pytali także o zasady i kryteria, na podstawie których określa się zasięg okręgów wyborczych, usytuowanie lokali wyborczych i o wpływ sił politycznych na te decyzje. Obserwatorzy poznali również stosowane w Polsce narzędzia informatyczne do sprawnego zbierania i przesyłania danych o wynikach głosowania, pozwalające na ich publikowanie w czasie rzeczywistym. Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego S. Dąbrowski oraz Prezes Sądu Najwyższego W. Sanetra przedstawili obserwatorom polskie mechanizmy składania  protestów wyborczych oraz procedury ich rozpatrywania.

Podczas wizyty w Biurze Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka OBWE (ODIHR) uczestnicy wizyty poznali m.in. system obserwacji wyborów stosowany przez OBWE. Seminarium poprowadzone przez socjologa prof. A. Sułka było poświęcone funkcji sondaży wyborczych w systemie demokratycznym oraz wpływowi badań opinii publicznej na wyborców i wyniki wyborów.

W dniu wyborów (9 października) delegacje w podziale na trzy zespoły odwiedziły Okręgowe Komisje Wyborcze (OKW)  w Warszawie (grupa z Tunezji), Radomiu (grupa z Libii) i Płocku (grupa z Egiptu) oraz kilka lokali wyborczych w tych miastach. W rozmowach z członkami OKW obserwatorzy pytali o przygotowania do wyborów i przebieg glosowania. Obserwowali proces oddawania głosów w lokalach, otwarcie urn wyborczych, liczenie głosów oraz protokołowanie prac komisji.

Obserwatorzy z Egiptu, Libii i Tunezji wysoce pozytywnie oceniali organizację wyborów w Polsce oraz przejrzystość i rzetelność polskiego systemu wyborczego. Wyrażali zainteresowanie zastosowaniem niektórych elementów polskiego systemu wyborczego w swoich krajach. Podkreślali, że w nadchodzących i przyszłych wyborach w Afryce Północnej dużym wyzwaniem będzie przekonanie obywateli do udziału w głosowaniu i pozyskanie ich zaufania niezbędnego do wspólnego budowania demokracji. 

Wizyta obserwatorów z Egiptu, Libii i Tunezji jest jednym z elementów szerszego wsparcia Polski dla krajów Afryki Północnej wprowadzających demokratyczne standardy ustrojowe.

 

 

 

w górę

Tagi