Polska pomoc

 

Edukacja przeciwko wykluczeniu w Kirgizji 2013

W projekcie realizowanym w okresie 31 maja – 31 grudnia 2013 r. w trzech miastach Kirgistanu (Dzalalabad, Osh oraz Dzanisz) brało udział dwoje wolontariuszy, którzy przebywali na miejscu przez okres od 6 lipca do 22 grudnia 2013 roku. Wykonawcą projektu był Dom Spotkań im. Angelusa Silesiusa, a partnerem lokalnym organizacja Svet Lubvi. Celem projektu było przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i polepszenie jakości życia osób z grup marginalizowanych, takich jak osoby z niepełnosprawnością, wychowankowie domów dziecka czy seniorzy, a także wsparcie społeczności lokalnej.

Działania projektu koncentrowały się głównie na zwiększeniu dostępności edukacji wykorzystującej nietradycyjne metody pracy. Wolontariusze prowadzili działania wśród społeczności lokalnej, organizując warsztaty, zajęcia, animacje językowe, itp. Działania obejmowały rozwój lokalny, rozwój terenów wiejskich, kursy językowe dla dorosłych, działania edukacyjne w czasie obozów edukacyjnych, warsztaty dla dzieci z domów dziecka, działania edukacyjne dla dzieci niepełnosprawnych, i wsparcie oddolnych inicjatyw społecznych.

Dzięki działaniom wolontariuszy u ok. 40 dzieci z niepełnosprawnościami i 30 osób starszych poprawił się stan psychofizyczny. Wolontariusze pracowali z ok. 490 dziećmi w ramach 14 obozów edukacyjnych, których uczestnicy w rezultacie rozwinęli kluczowe kompetencje potrzebne do rozwoju osobistego, nauczyły się lepiej pracować w grupie, zwiększyła się także ich wiedza ogólna o świecie, a także z zakresu higieny i zdrowego trybu życia.

Wolontariusze przeprowadzili łącznie 220 godzin zajęć z języka angielskiego, co zaowocowało lepszym poziomem wiedzy u ok. 100 osób. Przeprowadzono również 24 godziny zajęć z jęz. polskiego. Wspólne działania projektowe z udziałem ludności uzbeckiej i kirgiskiej poprawiły współpracę i ich wzajemne relacje.