Polska pomoc

 

Edukacja językowa i odpowiedzialna turystyka na rzecz zrównoważonego rozwoju Kambodży

W projekcie realizowanym w okresie 1 lipca – 31 grudnia 2011 r. w Phnom Penh w Kambodży wzięła udział jedna wolontariuszka, która przebywała na miejscu od 18 września do 30 grudnia 2011 roku. Wykonawcą projektu była Fundacja Kultury Świata, a partnerem lokalnym Cambodia Children Orphanage for Living and Training (CCOLT) i firma B2B Cambodia (Travel/Tours/MICE) Co Ltd.

Celem projektu była poprawa znajomości jęz. angielskiego wśród dzieci, nauczycieli i opiekunów pracujących w CCOLT, wprowadzenie innowacyjnych metod nauczania, zwiększenie wiedzy z zakresu geografii i historii Kambodży wśród wychowanków CCOLT.  Kolejnym komponentem była promocja odpowiedzialnej turystyki w Kambodży na polskim rynku turystycznym i zapoznanie pracowników firmy turystycznej ze specyfiką polskiego rynku turystycznego.

Wolontariuszka prowadziła zajęcia z jęz. angielskiego (2 godziny dziennie od poniedziałku do piątku), w których wzięło udział 27 dzieci i 30 studentów, a także 10 nauczycieli CCOLT i pracowników B2B. Codziennie odbywały się także zajęcia dla studentów pedagogiki (30 uczestników), w trakcie których przygotowano 30 testów i zaktualizowano 12 programów nauczania. Wolontariuszka zorganizowała 6 warsztatów dla wychowanków CCOLT, których tematyka obejmowała historię i geografię Kambodży. Dodatkowo wolontariuszka zorganizowała wycieczki do muzeum ludobójstwa (10 uczestników) i Parku Narodowego Chambok (27 uczestników).

W ramach komponentu związanego z odpowiedzialną turystyką, wolontariuszka poprowadziła 4 warsztaty dla pracowników B2B (łącznie 16 godzin), podczas których opracowano 3 oferty, które następnie rozesłano do 15 polskich biur podróży.

W ramach inicjatywy edukacji globalnej przygotowano wystawę zdjęć i 3 scenariusze zajęć poświęconych Kambodży i zagadnieniu odpowiedzialnej turystyki, które są dostępne na stronie internetowej wykonawcy projektu.