Polska pomoc

 

Edukacja globalna dla najmłodszych

Celem projektu było podniesienie kompetencji nauczycieli z 4 województw z zakresu edukacji globalnej w nauczaniu wczesnoszkolnym. W szkoleniu wzięło udział 100 nauczycieli z województw: łódzkiego, mazowieckiego, śląskiego i małopolskiego. Dodatkowym założeniem projektu było wzmocnienie pozycji edukacji globalnej w edukacji formalnej poprzez włączenie jej do systemu szkolnictwa wczesnoszkolnego i przedszkolnego.

W ramach projektu nie tylko przeszkolono nauczycieli i metodyków, przeprowadzając z nimi 16 godzin szkoleń, ale także zorganizowano 4 spotkania motywacyjne. Celem spotkań była wymiana doświadczeń oraz spostrzeżeń dotyczących sposobu nauczania edukacji globalnej. Odbyły się one w wymiarze 12 godzin i wzięło w nich udział 100 pedagogów. W ramach promocji nauczania przeprowadzono 300 zajęć inicjujących w przedszkolach i szkołach podstawowych. Jednocześnie przeszkoleni już nauczyciele przeprowadzili około 600 warsztatów, w których w sumie wzięło udział 2000 dzieci. Podczas zajęć poznawały one kulturę, życie codzienne oraz bajki i zabawy innych kręgów cywilizacyjnych. Dodatkowo zaktualizowano i wydano materiały edukacyjne dla nauczycieli zawierające 10 scenariuszy zajęć wraz z materiałami dodatkowymi w nakładzie 1000 egz. pt. „Edukacja globalna dla najmłodszych”.