Polska pomoc

 

Edukacja globalna 2018-2020. Regranting dla organizacji pozarządowych

W Polsce tematyka edukacji globalnej wciąż jest niewystarczająco obecna w systemie edukacji formalnej, a poza większymi aglomeracjami miejskimi słabsza jest również jej obecność w edukacji nieformalnej czy nawet w świadomości dorosłych Polaków. Ideą projektu jest zainteresowanie tą tematyką lokalnych organizacji pozarządowych i – dzięki dofinansowaniu zaplanowanych przez nie projektów – dotarcie z przekazem edukacji globalnej do społeczności mniejszych miejscowości (wsi i miast liczących poniżej 500 tys. mieszkańców.

Regranting skierowany jest do dwóch grup organizacji: ścieżka A przeznaczona jest dla organizacji posiadających duże doświadczenie w realizacji działań z zakresu edukacji globalnej; ścieżka B – dla organizacji nieposiadających doświadczenia lub legitymujących się niewielkim doświadczeniem.

W latach 2005-2017 Fundacja Edukacja dla Demokracji zrealizowała 12 edycji regrantingu, przyczyniając się do realizacji ponad 320 projektów, adresowanych do blisko 190 tys. osób w całej Polsce.

Edukacja globalna 2018-2020. Regranting dla organizacji pozarządowych

Projekt rozpoczął się 1 czerwca 2018 r. Jest projektem modułowym, zaplanowanym na lata 2018-2020. Ma zasięg ogólnopolski, z wyłączeniem działań kierowanych do mieszkańców miast liczących ponad 500 tys. mieszkańców (Krakowa, Łodzi, Poznania, Warszawy i Wrocławia). Wykonawcy projektów dofinansowanych w ramach regrantingu będą prowadzili swoje działania w różnych lokalizacjach w całej Polsce.

Celem jest wsparcie finansowe rzetelnie przygotowanych i prezentujących wysoką jakość projektów dotyczących edukacji globalnej, a co za tym idzie podniesienie wiedzy i świadomości w zakresie tych zagadnień u adresatów dofinansowanych działań.

Fundacja Edukacja dla Demokracji zorganizuje nabór wniosków na inicjatywy z zakresu edukacji globalnej, proces ich oceny, podpisze umowy z wybranymi organizacjami pozarządowymi i będzie monitorować realizację projektów oraz prowadzić kontrolę sprawozdań. W konkursie grantowym organizacje będą mogły wnioskować o dotacje w dwóch ścieżkach: A (do 35 000 zł) i B (do 8 000 zł) – łącznie w 2018 r. rozdysponowana zostanie kwota 478 060 zł. Dofinansowane projekty będą realizowane w okresie od 12 września do 30 listopada 2018 r. i szacunkowo weźmie w nich udział około 6 000 mieszkańców Polski.

Łączna wartość dofinansowania w trzech latach realizacji projektu wynosi 1 800 000 zł  (600 000 zł rocznie) i jest równa całkowitej wartości projektu.