Polska pomoc

 

Edukacja globalna - 2012. Regranting dla organizacji pozarządowych

Projekt realizowany był w okresie 8 maja – 31 grudnia 2012 r. przez Fundację Edukacja dla Demokracji. Polegał na wyłonieniu i dofinansowaniu najlepszych propozycji niewielkich projektów w obszarze edukacji globalnej.

W ramach projektu przeprowadzono konkurs grantowy, na który wpłynęło 71 wniosków projektowych, z których wyłonionych zostało 26 projektów, które otrzymały dofinansowanie. Łączna kwota udzielonych dotacji wyniosła 368 230 zł.  

W wyniku zrealizowania dofinansowanych działań nastąpiło podniesienie poziomu wiedzy i świadomości z zakresu edukacji globalnej u beneficjentów ostatecznych projektu (organizacji społecznych, dzieci, młodzieży, studentów, nauczycieli, społeczności lokalnej itd.). Co więcej, wielu beneficjentów bezpośrednich projektu (organizacje pozarządowe) wzmocniło swój potencjał (pozyskano wolontariuszy, opracowano materiały, przeszkolono personel), co wpłynie na jakość kolejnych projektów podejmowanych przez te organizacje. Na potrzeby promocji projektu prowadzona była strona internetowa http://www.eg.edudemo.org.pl/.

Komponent szkoleniowy obejmował szkolenie e-learningowe z zakresu edukacji globalnej, w którym wzięło udział 31 uczestników, i szkolenie stacjonarne w dniach 7 – 9 września 2012 r. w Jachrance pod Warszawą, w którym uczestniczyło 16 osób. Uruchomiono również internetowy help-desk i przeprowadzono konkurs na mini-dotacje.

Łącznie w działaniach projektowych wzięło udział ok. 15 000 mieszkańców Polski z miejscowości poniżej 500 000 mieszkańców.