Polska pomoc

Edukacja globalna – regranting dla organizacji pozarządowych

Zapraszamy organizacje pozarządowe do składania wniosków z dziedziny edukacji globalnej w ramach konkursu grantowego ogłoszonego przez Fundację Edukacja dla Demokracji, która w imieniu MSZ prowadzi konkurs na najlepsze inicjatywy z dziedziny edukacji globalnej w miejscowościach do 500 tys. mieszkańców.

Termin składania wniosków o dofinansowanie upływa 26 czerwca 2012 r.

Jeden podmiot może złożyć maksymalnie 2 wnioski w konkursie.

Maksymalna kwota jednej dotacji to 24 000 PLN.

W ramach przygotowania do składania wniosków odbędzie się spotkanie informacyjne w dniu 12 czerwca o godz. 11:00 w siedzibie Fundacji Edukacja dla Demokracji przy ul. Nowolipie 9/11 w Warszawie.

Szczegółowe informacje o warunkach konkursu i edukacji globalnej znajdują się na stronie http://eg.edudemo.org.pl/konkurs-grantowy-2012  

Program Edukacji Globalnej - Regranting jest współfinansowany w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w 2012 r.

w górę

Tagi