Polska pomoc

 

Edukacja Globalna dzieci zmienia nasz świat "2"

Celem projektu było podniesienie kompetencji nauczycieli nauczania przedszkolnego do samodzielnego prowadzenia zajęć z Edukacji Globalnej. Działania projektowe były adresowane do  nauczycieli z regionu Wrocławia i okolic. Równolegle realizowane były działania edukacyjne adresowane do słuchaczy Uniwersytetów III wieku i działania angażujące przedszkola w obchody Tygodnia Edukacji Globalnej (TEG). Tematem przewodnim TEG był zrównoważony styl życia, a metody zachęcające dzieci do zgłębiania wiedzy o krajach Globalnego Południa polegały na aktywnościach w ramach ogłoszonego tygodnia tematycznego w przedszkolach, podczas którego dzieci wykonywały prace plastyczne, wspólnie z kadrę przedszkola i rodzicami przygotowywały potrawy z różnych stron świata, a także odpowiednie dekoracje pomieszczeń przedszkolnych. Łącznie w działaniach organizowanych w ramach Tygodnia Edukacji Globalnej udział wzięło około 3099 dzieci w różnych grupach wiekowych, 1500 rodziców i opiekunów oraz około 300 osób z kadry nauczycielskiej.

W ramach działań projektowych przeprowadzono szkolenia na dwóch różnych poziomach zaawansowania dla 73 nauczycielek przygotowujące do prowadzenia samodzielnych zajęć z edukacji globalnej.  Szkolenia obejmowały m.in. zagadnienia edukacji globalnej w Polsce, kwestie wrażliwości kulturalnej, współczesne wyzwania globalne i milenijne cele rozwoju. W trakcie zajęć uczestnicy mieli okazję zapoznać się z metodami i scenariuszami zajęć z edukacji globalnej oraz zachęcani byli do wypracowania własnych, nowatorskich metod pracy z dziećmi. Z funduszy projektu zakupiono materiały edukacyjne i zabawki dla przedszkoli, m.in. instrumenty muzyczne z różnych stron świata, lalki przypominające dzieci o różnych kolorach skóry, gry i muzykę z krajów Globalnego Południa oraz globusy i puzzle edukacyjne. Przygotowano pilotaż programu edukacji globalnej dla placówek Uniwersytetu Trzeciego Wieku z Wrocławia w wymiarze 4 zajęć po dwie jednostki lekcyjne. Zajęcia  z edukacji globalnej stanowiły 30 % wymiaru tzw. zajęć o różnym charakterze. Na stronie internetowej projektu udostępnione zostały materiały edukacyjne www.eduglob.silesius.org.pl.