Polska pomoc

 

E-globalna tłumaczy świat

W Polsce na przestrzeni ostatnich lat systematycznie zwiększa się ilość dostępnych materiałów edukacyjnych z zakresu edukacji globalnej, opracowywanych głównie przez organizacje pozarządowe. Repozytorium materiałów edukacyjnych E-globalna (dostępne pod adresem www.e-globalna.edu.pl) ma na celu ułatwienie dostępu do wyselekcjonowanych materiałów wysokiej jakości i zachęcenie większej liczby nauczycieli i edukatorów do wykorzystywania ich przy prowadzeniu działań z zakresu edukacji globalnej.

Baza powstała w 2012 r. z inicjatywy Fundacji Edukacja dla Demokracji, początkowo zawierając materiały edukacyjne projektodawcy. W latach 2013-2014 dzięki dofinansowaniu z programu Polska Pomoc bazę zmodernizowano i rozbudowano, powiększając jej zasoby o materiały autorstwa innych organizacji pozarządowych.

E-globalna tłumaczy świat

Projekt „E-globalna tłumaczy świat” realizowany był w okresie 1 stycznia – 31 grudnia 2015 r. przez Fundację Edukacja dla Demokracji.

Dzięki projektom zrealizowanym w latach 2013-2014 wypełniona została luka na polskim rynku edukacji globalnej poprzez stworzenie spójnego, ogólnodostępnego i nowoczesnego narzędzia, w którym nauczyciele mogą łatwo wyszukiwać potrzebne im materiały pod kątem tematyki, umiejscowienia w podstawie programowej, grupy wiekowej uczniów, i które może być łatwo poszerzane o kolejne materiały.

Kontynuacja tych działań w roku 2015, w ramach projektu „E-globalna tłumaczy świat” przewidywała dalsze zwiększenie stałego dostępu nauczycieli i edukatorów do dobrych jakościowo materiałów dydaktycznych i edukacyjnych dot. edukacji globalnej poprzez rozwój bazy e-globalna.edu.pl oraz jej intensywną promocję. E-globalna została zmodernizowana technicznie i przystosowana do korzystania z urządzeń mobilnych oraz wypełniona kolejnymi treściami (80 nowych scenariuszy zajęć). Wśród dodanych do bazy materiałów nowością jest zbiór materiałów zagranicznych, które zostały przetłumaczone i zaadaptowane do polskich warunków.

Celem projektu była również dalsza popularyzacja portalu wśród potencjalnych użytkowników – realizowano działania promocyjne opierające się na publikacji artykułów, banerów internetowych, informacji prasowych oraz na dystrybucji gadżetów promocyjnych projektu.

E-globalna tłumaczy świat

Prace nad rozbudową i promocją bazy miały miejsce w miesiącach wrzesień – grudzień 2015 r. i obejmowały działania techniczne, merytoryczne oraz promocyjne. W ramach tych pierwszych zwiększono responsywność strony, dostosowując ją do urządzeń mobilnych, z których korzysta coraz więcej użytkowników. Rdzeń projektu stanowiły działania mające na celu zwiększenie oferty udostępnianych materiałów o kolejne moduły (czyli podstawowe jednostki, z których składają się poszczególne materiały: scenariusz zajęć i ewentualnie towarzyszące mu dodatkowe materiały tekstowe lub wizualne). Do bazy dodano 80 nowych scenariuszy, stanowiących łącznie ponad 200 modułów.

Nowością wprowadzoną w bazie dzięki temu projektowi są materiały przetłumaczone z języka angielskiego. Po przetłumaczeniu zostały one poddane adaptacji do polskich warunków i niezbędnym uzupełnieniom – np. podstawy programowej nauczania, którą opatrzone są wszystkie publikowane w bazie materiały.

Działania promocyjne obejmowały produkcję i dystrybucję gadżetów, publikację artykułów, banerów elektronicznych, mailingi do nauczycieli i nauczycielek różnych etapów nauczania.

Po zakończeniu projektu baza będzie utrzymywana przez realizatora projektu i stale dostępna dla użytkowników, planowane jest też dalsze jej powiększenie i/lub działania mające na celu wsparcie jej adresatów w samodzielnym korzystaniu z zasobów i realizowaniu przy ich pomocy działań z zakresu edukacji globalnej.