Polska pomoc

Dzień otwarty w szkole publicznej w Amatour: projekt polsko – niemiecki w Libanie

12 maja br. przedstawiciele polskiej Placówki uczestniczyli w „Dniu Otwartym” w szkole publicznej w miejscowości Amatour (dystrykt Shouf). Amatour Mixed Intermediate Public School jest jedną z 6 publicznych szkól libańskich objętych wspólnym, polsko – niemieckim projektem współfinansowanym w ramach Polskiej Pomocy (realizowanym przez DWR MSZ i niemiecką agencję GIZ, pod nazwą „ElCaps” - Enhancing Learning Conditions at Public Schools). Szkoła ta będzie w trakcie tegorocznych wakacji poddana modernizacji i renowacji.

Szkoła w Amatour jest przykładem sprawnej współpracy kadry nauczycielskiej, komitetu rodzicielskiego, władz samorządowych i ministerstwa edukacji z donorami. Około 20 % uczniów tej szkoły stanowią dzieci syryjskich uchodźców. Szkoła nie tylko realizuje program nauczania przewidziany dla libańskich szkół podstawowych, lecz proponuje również uczniom bogatą ofertę zajęć dodatkowych: naukowych, plastycznych, artystycznych i sportowych. Podczas „Dnia Otwartego” zaprezentowana została, między innymi, wystawa prac plastycznych uczniów poświęcona zagadnieniu ochrony zasobów wodnych planety.

W trakcie wydarzenia Ambasada przekazała uczniom zakupione ze środków projektu sportowe pomoce dydaktyczne. Wzbogacą one wyposażenie szkoły oraz przyczynią się do promocji aktywnych form spędzania czasu wolnego wśród uczęszczających do niej dzieci i młodzieży, zarówno libańskiej jak i syryjskiej.

Projekt „ElCaps”, współfinansowany jest ze środków polskich oraz niemieckich; realizowany jest od roku 2016 a zakończyć się ma w 2018. Został zainicjowany w czerwcu 2016 Wspólną Deklaracją Współpracy podpisaną w Berlinie pomiędzy MSZ RP a Ministerstwem Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (BMZ) RFN. Projekt jest częścią strategicznego programu wieloletniego Libańskiego Ministerstwa Edukacji i Szkolnictwa Wyższego oraz UNHCR.

Projekt zakłada renowację sześciu szkół w trzech dystryktach Libanu: Libanie Północnym, Wzgórzach Libanu, oraz Dolinie Bekaa. Zakres prac w szkołach będzie obejmować m.in. rekonstrukcję pomieszczeń, wymianę okien, remonty dachów, podłóg, instalacji elektrycznej i wodno-kanalizacyjnej, przystosowanie dostępu do budynku/klas dla osób niepełnosprawnych, oraz ew. poprawę konstrukcji budynków (jeśli będzie to wymagane ze względów bezpieczeństwa).

Zgodnie z porozumieniem technicznym pomiędzy MSZ a GIZ budżet całkowity projektu finansowany przez stronę polską wynosi 3 mln EUR, płatny w równych transzach po 1 mln EUR rocznie. Finalizacja prac budowlanych oraz zakończenie projektu planowane jest jesienią 2018 r.

w górę

Tagi