Polska pomoc

"Dzień dobry Białoruś" – o polskiej pomocy w białoruskiej TV

„Polska pomoc jest bardzo ważnym elementem polskiej dyplomacji, szczególnie w ostatnich latach. I rzeczywiście w tym zakresie jesteśmy coraz bardziej aktywni w Białorusi” – powiedział Konrad Pawlik, Ambasador RP w Mińsku w programie „Dzień dobry Białoruś” w głównym państwowym kanale telewizyjnym Białorusi.

Ambasador K. Pawlik podkreślił, że „Białoruś jest dla nas jednym z 10 priorytetowych krajów w ramach polskiej pomocy, której celem jest współpraca rozwojowa i jest dla nas bardzo ważne by to była wspólna, partnerska praca polskiej i białoruskiej strony”. Wywiad wraz z obszernym materiałem filmowym o projektach polskiej pomocy realizowanych w Białorusi został wyemitowany przez Biełaruś-1 w dniu 14 grudnia 2017 r.

Materiał filmowy przedstawiony w programie (w języku rosyjskim) prezentuje rezultaty polskich projektów rozwojowych zrealizowanych w trzech miejscowościach Białorusi: w Komarowie, Mołotkowiczach i Borowljanach.

W 2018 roku projekty polskiej pomocy na rzecz Białorusi będą realizowane m.in. w priorytetach: kapitał ludzki, przedsiębiorczość i sektor prywatny.

Rezultatem projektów w priorytecie kapitał ludzki będzie lepszy dostęp do usług społecznych, poprawa infrastruktury i funkcjonowania ośrodków oraz zwiększona integracja społeczna osób niepełnosprawnych oraz dzieci pozbawionych pieczy rodzicielskiej.

W ramach priorytetu przedsiębiorczość i sektor prywatny będziemy wspierać rozwój przedsiębiorczości oraz budowanie zdolności instytucjonalnej władz lokalnych do wspierania rozwoju przedsiębiorczości.

w górę

Tagi