Polska pomoc

 

Trwają prace nad przeniesieniem do repozytorium informacji nt. zrealizowanych już projektów polskiej współpracy rozwojowej.
Repozytorium będzie systematycznie uzupełniane o dane znajdujące się obecnie w bazie wniosków konkursowych, a także o informacje nt. nowych projektów.

 

Działalność gabinetów medyczno – socjalnych w Bierdiańsku, Zaporożu (region zaporoski) oraz Charkowie

Sytuacja na wschodniej Ukrainie jest zmienna i niestabilna, po okresie względnego spokoju w maju 2016 r. Specjalny wysłannik OBWE informuje o naruszeniu Porozumień Mińskich. Walki są kontynuowane na linii kontaktowej w rejonie donieckiego lotniska i Avdiiki, w rejonie Horlivki i od niedawna we wschodniej części Mariupola. Pomimo pogarszającej się sytuacji w zakresie bezpieczeństwa, chackpoint Novotroitske został otwarty 16 maja, co rozluźniło sytuację na innych punktach kontrolnych w regionie donieckim. W regionie ługańskim przejście dla pieszych w Stanicy Ługańskiej jest czynne. Według oficjalnych danych State Border Guard Service od początku roku linię kontaktu przekroczyło ok 3 mln ludzi tj. ok. 20 tyś każdego dnia.

Działalność gabinetów medyczno – socjalnych w Bierdiańsku, Zaporożu (region zaporoski) oraz Charkowie

Celem projektu jest dostarczenie specjalistycznej opieki medycznej obejmującej: profesjonalną diagnozę, zabiegi medyczne, zapewnienie dostępu do niezbędnych lekarstw i artykułów higienicznych, profilaktykę zdrowotną dla osób przesiedlonych oraz najbardziej potrzebujących mieszkańców tj. osób samotnych w podeszłym wieku, niepełnosprawnych, rodzin wielodzietnych, samotnych matek z obwodu zaporoskiego i charkowskiego.