Polska pomoc

 

Działajmy razem II - rozwój potencjału i współpracy w zakresie redukcji ryzyka katastrof naturalnych i ich prewencji w samorządach lokalnych Gurii i Samcche-Dżawachetii

Gruzja nie posiadała praktycznie żadnego systemu zarządzania kryzysowego. W 2010 roku państwo rozpoczęło reformę w tym zakresie i  utworzyło regionalne służby ratownicze a samorządy napisały pierwsze plany zarządzania kryzysowego. Mimo tych kroków stan służb ratowniczych, zwłaszcza w regionach, nie jest zadowalający. Brak sprzętu i kwalifikacji powodują, że skuteczny system trzeba tworzyć od początku. Ponieważ Gruzję często dotykają pożary, miejscowe powodzie, czy osuwiska, istnieje potrzeba utworzenia sprawnie funkcjonującego systemu zarządzania kryzysowego.

Projekt stanowi w dużej mierze kontynuację działań projektu 322 z 2012 r., w którym wzmocnione zostały kompetencje służb ratowniczych tych samych regionów Samcche-Dżawachetii i Gurii.

Działajmy razem II - rozwój potencjału i współpracy w zakresie redukcji ryzyka katastrof naturalnych i ich prewencji w samorządach lokalnych Gurii i Samcche-Dżawachetii

Projekt realizowany był od 1 kwietnia do 31 grudnia 2013 r. Partnerem lokalnym PCPM w Gruzji była organizacja International Association Civitas Georgica.

Założenia projektowe odpowiadały na główny problem w regionach Gurii i Samcche-Dżawachetii, czyli na niski poziom koordynacji, wyszkolenia i wyposażenia służb związanych z zarządzaniem kryzysowym oraz ratowaniem ludzkiego życia.

Grupami, do których skierowane były bezpośrednio działania projektu i które otrzymały bezpośrednie wsparcie były samorządowe służby zarządzania kryzysowego, jednostki straży pożarnej i pogotowia ratunkowego samorządów Adygeni, Aspindza, Adygenii regionu Samcche-Dżawachetii oraz Lanchkhuti, Ozurgetii, Chokhatauri regionu Guria.

Celem projektu było podniesienie sprawności i poziomu zarządzania kryzysowego oraz zwiększenie efektywności ratowania życia przez służby ratownicze regionów Gurii i Samcche-Dżawachetii w Gruzji. Miał również na celu podniesienie poziomu świadomości dzieci i młodzieży na temat przyczyn i skutków zdarzeń kryzysowych oraz ratowania życia.