Polska pomoc

 

Działaj lokalnie na rzecz globalnych zmian - zaangażowanie szkół w działania lokalne na rzecz promocji Sprawiedliwego Handlu oraz przeciwdziałania zmianom klimatycznym

Projekt realizowany był w okresie 25 kwietnia – 31 grudnia 2011 r. w 10 miejscowościach województwa śląskiego, dolnośląskiego, pomorskiego, kujawsko-pomorskiego, zachodnio-pomorskiego i lubuskiego. Jego celem było przeszkolenie uczniów, nauczycieli i przedstawicieli społeczności lokalnych z wybranych zagadnień edukacji globalnej. Wykonawcą projektu była Polska Akcja Humanitarna.

Zakres tematyczny projektu odnosił się do zagadnień Sprawiedliwego Handlu oraz zmian klimatycznych. Jego głównymi elementami były spotkania planistyczno-konsultacyjne w szkołach oraz organizacja przez nie akcji lokalnych dotyczących współzależności globalnych. Ponadto projekt został zwieńczony konferencją podsumowująca, a w czasie jego trwania przygotowane i rozdystrybuowane zostały różnorodne publikacje, takie jak broszury „Czas na akcję lokalną!”, „Klimat się zmienia – nie chowaj głowy w piasek”, „Sprawiedliwy Handel – to warto wiedzieć” oraz przewodnik dla nauczycieli „Inspiracje ze Szkół Globalnych. Edukacja globalna w praktyce”.

Beneficjentami projektu byli uczniowie i nauczyciele szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych ww. województw oraz ich przedstawiciele społeczności lokalnych.

W projekcie wzięło udział 31 szkół, które przeprowadziły łącznie 29 akcji lokalnych angażujących 4 413 uczniów, 368 nauczycieli oraz 871 partnerów lokalnych. Łącznie wydrukowano i rozdystrybuowano 3 000 egzemplarzy publikacji.