Polska pomoc

Dyplomy na zakończenie szkolenia nauczycieli pracujących w obozach dla uchodźców w irackim Kurdystanie

W centrum edukacyjnym obozu dla uchodźców syryjskich w Kawergosk pod Irbilem odbyła się 14 listopada 2015 r. ceremonia zakończenia projektu sfinansowanego ze środków Polskiej Pomocy. Polegał on na zorganizowaniu szkoleń podnoszących kwalifikacje nauczycieli i wychowawców pracujących w obozach uchodźców na terenie irackiego Kurdystanu.

Projekt został przygotowany i zrealizowany przez Agencję Konsularną RP w Irbilu we współpracy z Fundacją Charytatywną Barzani. Szkoleniem, które przeprowadzono 6 różnych obozach w prowincji irbilskiej, objęto 89 nauczycieli i wychowawców. Zajęcia miały na celu podniesienie ich kompetencji w zakresie nauczania języka angielskiego oraz wiedzy na temat praw człowieka, ze szczególnym uwzględnieniem praw dziecka.

Podczas uroczystości kierownik Agencji Konsularnej RP w Irbilu, konsul Bogusław Ochodek oraz Prezes Fundacji Charytatywnej Barzani, Aziz Sheikh Raza wręczyli beneficjentom pamiątkowe dyplomy potwierdzające ich udział w projekcie, a także drobne upominki. Konsul B. Ochodek pogratulował nauczycielom ukończenia kursu oraz życzył im sukcesów w dalszym rozwoju zawodowym i wykorzystania nowych umiejętności w codziennej pracy z dziećmi i młodzieżą w obozach dla uchodźców. Dziękując Agencji Konsularnej oraz polskiemu MSZ za wsparcie projektu, przedstawiciele Fundacji Barzani przypomnieli genezę obecnego kryzysu humanitarnego, wskazywali na ogrom potrzeb w zakresie pomocy humanitarnej, w tym na kierunku edukacyjnym.

W drugiej, mniej oficjalnej części spotkania, przedstawiciele Agencji Konsularnej RP w Irbilu mieli okazję porozmawiać z uczestnikami szkoleń oraz pracownikami Fundacji Barzani. Wszyscy rozmówcy byli bardzo zadowoleni z przebiegu kursów oraz podkreślali, że chętnie wzięliby udział w kolejnych tego typu inicjatywach.

w górę

Tagi