Polska pomoc

Dyplomaci z Gruzji, Mołdawii i Ukrainy z wizytą w polskim MSZ

Wiceminister Konrad Pawlik wraz z ambasador Katarzyną Skórzyńską w poniedziałek 22 czerwca zainaugurowali w Polskim Instytucie Dyplomacji program szkoleniowy skierowany do dyplomatów z Gruzji, Mołdawii i Ukrainy.

Podczas spotkania wiceszef polskiej dyplomacji Konrad Pawlik podkreślił rolę, jaką w polityce zagranicznej Polski odgrywają państwa Partnerstwa Wschodniego. Wiceminister przedstawił także kluczowe zagadnienia dotyczące relacji tych krajów z Unią Europejską.

We wtorek grupa studyjna spotkała się z rzecznikiem prasowym MSZ Marcinem Wojciechowskim oraz dyrektorem Biura Rzecznika Prasowego Michałem Safianikiem. Uczestnicy rozmawiali o komunikacji strategicznej, nowych mediach, specyfice pracy biura prasowego i dobrych praktykach. Pracownicy Biura Rzecznika przedstawili także narzędzia promocji naszego kraju poprzez portal Polska.pl. - Uzyskaliśmy wiele nowych pomysłów, które wykorzystamy, aby nasz kraj był postrzegany globalnie jako bardziej atrakcyjny - stwierdził uczestnik szkolenia z Ukrainy.

Projekt Polskiego Instytutu Dyplomacji jest adresowany do dyplomatów pełniących w swoich krajach, bądź na placówkach, funkcje oficerów prasowych, odpowiadających za kontakty z mediami. Ma na celu doskonalenie umiejętności współpracy z mediami, reagowania w sytuacjach kryzysowych, a także kreowania wizerunku kraju. Program obejmuje sześć dni zajęć, wykładów, warsztatów, spotkań i wideokonferencji z dyplomatami i ekspertami zarówno z Polski, jak i zagranicy.

W zajęciach bierze udział 17 dyplomatów z Gruzji, Mołdawii i Ukrainy.

w górę

Tagi