Polska pomoc

 

Drzwi do przyszłości – kontynuacja. Działania edukacyjne w klubach czytania i pisania w szkołach dystryktu Shama w Ghanie

W ostatnich latach dostęp do edukacji dla dzieci i młodzieży w Ghanie uległ poprawie. W 2005 r. tamtejsze Ministerstwo Edukacji zlikwidowało opłaty za edukację w szkołach podstawowych. Jednocześnie zmniejszyła się dysproporcja pomiędzy liczbą chłopców i dziewczynek uczęszczających do szkół. Zwiększenie liczby uczniów sprawiło, że jeszcze bardziej stał się odczuwalny niedobór kadry nauczycielskiej, odczuwany szczególnie na prowincji (zobacz źródło).

Projekt był realizowany w okresie 6 czerwca - 31 grudnia 2013 r. i stanowił kontynuację projektu zrealizowanego w 2011 r. przez tę samą wolontariuszkę w ramach programu „Wolontariat polska pomoc 2011”. Wolontariuszka przebywała w Ghanie od 1 lipca do 6 listopada 2013 r.

Wykonawcą projektu (organizacją wysyłającą wolontariusza) było Stowarzyszenie "Jeden Świat", a partnerem lokalnym (organizacja przyjmującą) Integrated Action for Development Initiatives (IADI) w Shama.

Działania wolontariuszki, współpracującej z organizacją Integrated Action for Development Initiatives (IADI), miały na celu  podniesienie poziomu nauczania w dystrykcie Shama, tym.in. wyeliminowanie nierównego dostępu dziewczynek do wszystkich szczebli edukacji. Wolontariuszka przeprowadziła dla 54 nauczycieli z 30 szkół w regionie 96 godzin szkoleń z pozaformalnych metod pracy z młodzieżą i interaktywnych metod nauczania języka angielskiego. Nauczyciele podnieśli swoje kompetencje z zakresu stosowania aktywnych, partycypacyjnych metod pracy z młodzieżą, technik kreatywnego pisania oraz wykorzystywania metod teatralnych i muzyki w nauczaniu. Wolontariuszka przeszkoliła nauczycieli także z metod twórczego tworzenia własnych materiałów edukacyjnych oraz  poświęciła 45 godzin na indywidualne konsultacje. Dla dziewcząt wolontariuszka przeprowadziła 24 godziny szkolenia liderskiego, a dla liderów organizacji przyjmującej 100 godzin konsultacji. Na podstawie zrealizowanych szkoleń Wolontariuszka opracowała „Podręcznik dla facilitatorów szkoleń liderskich dla dziewcząt”.  Podczas pobytu w Shama w internetowym wydaniu lokalnego dziennika „Werengo” ukazał się artykuł jej autorstwa

Elementem projektu była przeprowadzona w Polsce Inicjatywa edukacyjna, w ramach której powstał film dotyczący życia w Ghanie oraz scenariusz zajęć warsztatowych dla młodzieży.