Polska pomoc

 

Dostęp do edukacji zawodowej, zabezpieczenie dachu nad głową oraz poprawa bezpieczeństwa w obozach namiotowych

Znaczący przyrost ludności w Libanie odnotowywany od 2011 r. jest spowodowany napływem uchodźców syryjskich, uchodźców palestyńskich z Syrii oraz Libańczyków, dotychczas przebywających w Syrii. Wzrost ludności kraju o ponad 20% w ciągu 5 lat wywiera ogromną presję na infrastrukturę, systemy ochrony zdrowia, edukacji, dostarczania energii elektrycznej, wody i inne usługi dla ludności, a także na rynek nieruchomości. W 2015 roku liczba uchodźców oscylowała między 1,1 mln a 1,2 mln, co spowodowało zmiany, szczególnie na rynku najtańszych nieruchomości o najniższym standardzie. Pomimo budowy tysięcy nowych mieszkań, ceny wynajmu lokali o najniższym standardzie nadal są wyższe niż przed wybuchem kryzysu.

Zdecydowana większość uchodźców popada w coraz większe ubóstwo ze względu na kurczące się źródła dochodu i koszty życia w Libanie, które są znacznie wyższe niż w Syrii.

Dostęp do edukacji zawodowej, zabezpieczenie dachu nad głową oraz poprawa bezpieczeństwa w obozach namiotowych

Celem projektu jest zabezpieczenie dachu nad głową i zapobieżenie eksmisji uchodźców syryjskich żyjących poniżej granicy ubóstwa w wynajmowanych lokalach mieszkalnych, zapobieżenie śmierci i utracie majątku na skutek pożarów obozów namiotowych oraz umożliwienie uchodźcom syryjskim oraz najuboższym rodzinom libańskim korzystanie z edukacji uzupełniającej oraz szkoleń zawodowych.