Polska pomoc

Dostatnia wieś - zwiększenie przeróbki mleka w Mołdawii

W latach 2009-2010 w Mołdawii były prowadzone projekty mające na celu aktywizację społeczności lokalnych skierowaną na rozwój oraz promocję produkcji mleczarskiej. W ramach wymienionych powyżej projektów zbudowano i wyposażono centrum skupu mleka oraz zorganizowano system jego skupu wśród producentów. Dzięki temu nastąpił wzrost produkcji mleka w regionie oraz podniosła się jego jakość, a także efektywność i dochodowość produkcji.

Ograniczone możliwości zarobkowania to jedna z przyczyn prowadzących do niszczenia struktury społecznej wsi oraz rozpadu rodzin z powodu emigracji. Celem projektów była taka aktywizacja mieszkańców mołdawskich wsi, której efekty mogłyby być szybko widoczne i mobilizujące do dalszych działań. Jedna z mleczarni jako pierwsza w Mołdawie uzyskała uprawnienia do eksportu mleka na rynek UE oraz Rosji -podsumowuje jeden z koordynatorów projektów, Mirosław Matreńczyk.

Realizujący projekt:

Fundacja „Wschód" 

http://www.fundacjawschod.pl/

w górę

Tagi