Polska pomoc

 

Doraźna pomoc dla uchodźców syryjskich oraz ubogich Jordańczyków

Zgodnie z danymi UNHCR wg. stanu na październik 2015 r. w Jordanii zarejestrowano 629 152 uchodźców z czego 50,7% stanowią kobiety a 49,1% mężczyźni. Jordania to kraj ubogi w zasoby i borykający się z niedoborem żywności, posiadający niewielki dostęp do gruntów rolnych, ograniczone zasoby wody i nieposiadający żadnych źródeł energii. Większość uchodźców syryjskich, którzy znaleźni schronienie w Jordanii, zamieszkuje obszary miejskie wśród społeczności jordańskiej. Najwięcej Syryjczyków przebywa w okolicach Ammanu i w północnych gubernatorstwach - w Irbid, Mafraq i Zarqa. Reszta uchodźców przebywa na terenie obozów. Uchodźcy zamieszkujący tam posiadają dostęp do podstawowych usług takich jak mieszkanie i opieka zdrowotna. Uchodźcy mieszkający pośród społeczności lokalnej muszą ponosić samodzielnie koszty czynszu, transportu oraz opieki medycznej. Ponadto uchodźcy mają ograniczony dostęp do lokalnego rynku pracy ze względu na wysoki poziom bezrobocia, szczególnie wśród młodzieży.

Doraźna pomoc dla uchodźców syryjskich oraz ubogich Jordańczyków

Celem projektu jest dostarczenie artykułów spożywczych dla 250 gospodarstw domowych (1 250 osób), aby zabezpieczyć podstawowe potrzeby żywnościowe - bony o wartości 50 jordańskich dinarów (JOD) na miesiąc przez okres 6 miesięcy, dostarczenie świeżego asortymentu dla 150 rodzin, które mają konkretne potrzeby żywieniowe i zdrowotne (mięso, ryby, drób, jajka, produkty nabiałowe, owoce i warzywa) – bon na kwotę 30 JOD na miesiąc przez okres 5 miesięcy, dostarczenie preparatów żywieniowych dla niemowląt dla 150 rodzin, które mają dzieci w wieku 6-12 miesięcy, które potrzebują tego typu żywność – bon na kwotę 20 JOD na miesiąc przez okres 4 miesięcy.