Polska pomoc

Dom Pobytu Dziennego dla Dzieci z Niepełnosprawnością w Tbilisi już otwarty!

Dzięki zaangażowaniu Polskiej pomocy niepełnosprawne dzieci w Gruzji mogą korzystać z nowocześnie wyposażonych sal i rozwijać się pod kierunkiem wykwalifikowanych terapeutów.

W lipcu 2019 r. w Zakonie Posługujących Chorym - Filia w Gruzji otworzono Dom Pobytu Dziennego dla Dzieci z Niepełnosprawnością. W ramach inicjatywy finansowanej przez polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych wyremontowano sale i wyposażono je, np. w urządzenia wielofunkcyjne pełniące rolę fotelika rehabilitacyjnego czy sprzęt do hydroterapii. Będą one wykorzystywane podczas zajęć terapeutycznych prowadzonych dla dzieci ze znacznym stopniem niepełnosprawności. Pod okiem wykwalifikowanych specjalistów, w salach: m. in. polisensorycznych, rehabilitacyjnych, wczesnego wspomagania rozwoju, terapii zajęciowej i na najnowocześniejszym sprzęcie, gruzińskie dzieci będą mogły korzystać z tak bardzo potrzebnej dla ich rozwoju rehabilitacji.

Dodatkowo polscy specjaliści przeszkolą grupę gruzińskich terapeutów. Szkolenia będą dotyczyć między innymi prawidłowej pielęgnacji i pozycjonowania dzieci, karmienia terapeutycznego i terapii mowy, a także kontaktu z rodzicami.

Projekt jest realizowany przez Fundację Dom Rodzinnej Rehabilitacji Dzieci z Porażeniem Mózgowym w Opolu w ramach polskiej współpracy rozwojowej Polska pomoc finansowanej przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych.

w górę

Tagi