Polska pomoc

 

Dofinansowanie kształcenia dzieci niepełnosprawnych w szkole prowadzonej przez Caritas Liban w Zahle

Centre Patriarche Sf CPS-Zahlé to szkoła dla dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami prowadzona przez Caritas Liban w Zahla (Zahlé), w Dolinie Bekaa. Odbywają się tam zajęcia i warsztaty, między innymi rzemieślnicze, gastronomiczne, plastyczne i językowe dla uczniów oraz ich rodziców pomagające w uzyskaniu samodzielności społecznej, naukowej i zawodowej, promujące szeroko rozumianą integracje zawodową.

System pomocy dla osób niepełnosprawnych w Libanie jest niewystarczający. Bez wsparcia ze strony ośrodków w rodzaju Centre Patriarche Sf CPS szanse na zdobycie pracy są dla większości niepełnosprawnych minimalne. Dodatkowo Dolina Bekaa jest obszarem głównie rolniczym, gdzie nasycenie infrastrukturą jest mniejsze niż np. w centralnej prowincji Mount Lebanon. Zahla jest lokalnie największym ośrodkiem miejskim. Sfinansowanie wyposażenia dwóch nowych klas pozwoli na przyjęcie dodatkowych uczniów, w związku z większym zapotrzebowaniem i listą oczekujących.

Dofinansowanie kształcenia dzieci niepełnosprawnych w szkole prowadzonej przez Caritas Liban w Zahle

Realizacja projektu zaplanowana jest na okres od 1 lipca do 31 grudnia 2016 r. we współpracy Ambasady RP w Bejrucie z partnerem lokalnym, Caritas Liban. Od momentu założenia Caritas Liban udziela pomocy osobom bezrobotnym, biednym, dzieciom i starszym z biednych rodzin, bezdomnym, chorym, a także imigrantom i uchodźcom. Organizacja udziela także pomocy humanitarnej ofiarom konfliktów zbrojnych i kataklizmów. Caritas Liban stara się zapewnić podstawową opiekę zdrowotną osobom najbardziej potrzebującym i pozbawionym dostępu do państwowej służby zdrowia.

Celem projektu jest umożliwienie przyjęcia dodatkowych dzieci w wieku do 12 lat, gdzie potrzeby są największe. Obecnie szkoła nie posiada infrastruktury aby zwiększyć ilość uczniów. Aby osiągnąć ten cel, planowana jest adaptacja dwóch pomieszczeń w szkole na sale lekcyjne. Działania projektowe obejmą prace remontowo-budowlane oraz zakup wyposażenia. 

Beneficjentami bezpośrednimi projektu będą dzieci, które będą mogły zostać dodatkowo przyjęte do szkoły po utworzeniu dwóch nowych klas lekcyjnych. W każdym roku funkcjonowania szkoły będzie to ok. 40-50 osób.

Dofinansowanie kształcenia dzieci niepełnosprawnych w szkole prowadzonej przez Caritas Liban w Zahle

Projekt został zrealizowany w okresie od 1 sierpnia do 30 grudnia 2016 r. W ramach projektu wykonano prace remontowo-budowlane w dwóch pomieszczeniach. Zakupiono również wyposażenia, takie jak stoliki, krzesła, dywany, laptopy i telewizory, oraz podstawowe przybory szkolne. Zaadaptowanie dwóch pomieszczeń na klasy dla niepełnosprawnych dzieci umożliwiło zmniejszenie zagęszczenia w istniejących klasach oraz przyjęcie dzieci z listy oczekujących. Szkoła zyskała większe możliwości przyjmowania dzieci w kolejnych latach, ok. 40-50 dodatkowych uczniów w każdym roku szkolnym.

Projekt został w całości sfinansowany ze środków Polskiej pomocy, a jego wartość wyniosła ok. 104 000 PLN (25 000 USD). Na potrzeby kalkulacji przyjęto kurs 1 USD = 4,1793 PLN.