Polska pomoc

Democratic Ownership After Busan

Democratic Ownership After Busan. The Role of National Parliaments and Civil Society[1]

Uczestnicy panelu, z wyjątkiem A. Lekvall, byli zgodni co do zasadniczego znaczenia własności demokratycznej rozwoju dla skuteczności działań rozwojowych.

A. Lekvall prezentowała stanowisko, że wpływ pomocy rozwojowej na procesy demokratyzacyjne jest ograniczony (pomoc służy na ogół reżimowi; parlamenty narodowe, partie, organizacje społeczeństwa obywatelskiego nie są z reguły dostatecznie zaangażowane w procesy decyzyjne i programowanie).

B. Amongi apelowała o szersze korzystanie z systemów krajowych i przeniesienie decyzji ws. alokacji środków na szczebel lokalny, co powinno przyczynić się do poprawy własnych zdolności eksperckich.

R. Grynspan zwróciła uwagę na często ograniczony wpływ parlamentów krajów partnerskich na konstrukcję budżetów krajowych; podkreśliła również znaczenie własności demokratycznej dla wyboru ścieżki rozwojowej.

A. Tujan odnotował pewien postęp osiągnięty podczas Forum w Pusanie odnośnie zapisów nt. własności demokratycznej, ale uznał je za nadal niedostateczne.

W ocenie B. Atwooda Forum w Pusanie zakończyło się sukcesem. Jego zdaniem, zaangażowanie krajów BRICS i tzw. gospodarek wschodzących, otwiera, choć w stopniu niewystarczającym, nowy rozdział w światowej współpracy rozwojowej.

 

[1] Organizator: Komisja ds. rozwoju Parlamentu Europejskiego(DEVE). Paneliści: Betty Amongi (parlamentarzystka z Ugandy), Brian Atwood (Przewodniczący Komitetu Pomocy Rozwojowej OECD), Rebeca Grynspan (Z-ca Sekretarza Generalnego ONZ), Anna Lekvall (International Institute for Democracy and Electoral Assistance), Antonio Tujan (BetterAid). Moderator: Thijs Berman z PE, słowo wstępne: Europoseł Filip Kaczmarek.

w górę

Tagi