Polska pomoc

DWR MSZ nagrodzony przez Ministra Obrony Narodowej

W latach 2002-2014 na rzecz Afganistanu tylko z rezerwy celowej budżetu państwa zarządzanej przez MSZ przeznaczono na pomoc rozwojową 126 mln zł, a realizacja polskiej pomocy rozwojowej dla Afganistanu przy współpracy z polskim wojskiem była wspólnym sukcesem MSZ i MON – powiedziała Dyrektor Departamentu Współpracy Rozwojowej Zuzanna Kierzkowska podczas konferencji Bilans polskiej obecności w Afganistanie zorganizowanej przez Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych oraz Polski Instytut Spraw Międzynarodowych.

Podczas konferencji dyrektor Kierzkowska odebrała nagrodę Ministra Obrony Narodowej dla Departamentu Współpracy Rozwojowej MSZ za wspieranie polskich kontyngentów wojskowych w Afganistanie.

Konferencja dotyczyła wymiaru politycznego, wojskowego oraz rozwojowego polskiej obecności w Afganistanie. W panelu poświęconym wymiarowi rozwojowemu podkreślono znaczenie polskiej pomocy dla Afganistanu, która opierała się na angażowaniu miejscowych społeczności i ścisłej współpracy z lokalnymi władzami. Zwrócono uwagę na bezprecedensowość polskiej działalności pomocowej, realizowanej w regionie bardzo niebezpiecznym i obarczonej dużym ryzykiem. Podkreślano korzyści, jakie z polskich projektów pomocowych w prowincji Ghazni odnieśli jej mieszkańcy. Projekty w większości koncentrowały się na modernizacji infrastruktury drogowej i miejskiej, budowie i wyposażeniu ośrodków użyteczności publicznej (szkół, ośrodków zdrowia), wzmocnieniu przedsiębiorczości i nauki zawodu. Polska pomoc polegała także szkoleniu straży pożarnej, pracowników sektora wymiaru sprawiedliwości i administracji na szczeblu centralnym i regionalnym.

Afganistan od 2004 r. jest krajem priorytetowym polskiej współpracy rozwojowej. Polskie wsparcie rozwojowe dla Afganistanu realizowano za pomocą  polskiej części Zespołu Odbudowy Prowincji (PRT) Ghazni oraz Grupy Wsparcia CIMIC funkcjonujących w ramach Polskiego Kontyngentu Wojskowego, polskich organizacji pozarządowych (w latach 2002-2011), systemu małych grantów (projektów wdrażanych przez Ambasadę RP w Kabulu), projektów szkoleniowych i wizyt studyjnych zrealizowanych przez MSZ, projektów realizowanych przez inne organy administracji publicznej ze środków MSZ oraz wpłat na rzecz funduszy wielostronnych (w szczególności Afghanistan Reconstruction Trust Fund – Fundusz Powierniczy na rzecz Odbudowy Afganistanu, Światowy Program Żywnościowy, LOTFA – Law and Order Trust Fund for Afghanistan).

w górę

Tagi