Polska pomoc

Czternaste posiedzenie Rady Programowej Współpracy Rozwojowej

29 czerwca 2018 r. w siedzibie Ministerstwa Spraw Zagranicznych odbyło się czternaste posiedzenie Rady Programowej Współpracy Rozwojowej, któremu przewodniczył Pan Minister Andrzej Papierz, Krajowy Koordynator Współpracy Rozwojowej.

Głównym tematem posiedzenia była modyfikacja Wieloletniego programu współpracy rozwojowej na lata 2016 – 2020. Rada pozytywnie zaopiniowała uzupełnienie działań o kwestie migracyjne jako nowego zagadnienia przekrojowego oraz włączenia Libanu do listy krajów priorytetowych polskiej pomocy. Wieloletni program, zgodnie z ustawą o współpracy rozwojowej z 16 września 2011 roku stanowi podstawę prowadzenia przez Polskę współpracy rozwojowej. W dokumencie tym wskazane są m.in. cele oraz priorytety geograficzne i tematyczne polskiej współpracy rozwojowej. Rada przyjęła również sprawozdania organów administracji rządowej z zakresu współpracy rozwojowej w 2017 roku.

Ponadto Pan Minister A. Papierz przedstawił informację nt. ewaluacji polskiej współpracy rozwojowej w 2018. Dodatkowo członkowie Rady dyskutowali nt. roli sektora prywatnego w działaniach rozwojowych. W omówieniu tej problematyki wzięli udział przedstawiciele sektora prywatnego – pan Piotr Ciarkowski, prezes Międzynarodowego Stowarzyszenia Polskich Przedsiębiorców na Ukrainie oraz pan Ireneusz Derek.

w górę

Tagi