Polska pomoc

Co dalej z grupami zakupowymi na Ukrainie?

Jakie korzyści dla ukraińskiego biznesu niosą ze sobą grupy zakupowe? Jakie rezultaty powstały w ramach projektu „Kupuimo Razom!” i jak mogą zostać wykorzystane w kolejnych latach? Jakie są perspektywy i możliwości dla współpracy przedsiębiorstw w ramach grup zakupowych? Jak polskie doświadczenia mogą zostać wykorzystane na Ukrainie? To tylko niektóre tematy omawiane w trakcie konferencji, która odbyła się 4 grudnia 2017 r. w Kijowie. Okazją było podsumowanie działań realizowanych przez stowarzyszenie Inicjatywa Firm Rodzinnych w ramach polskiej współpracy rozwojowej w latach 2015 – 2017.

Głównym elementem konferencji  było przedstawienie perspektyw oraz możliwości rozwoju tej innowacyjnej idei, przykładem czego jest samodzielna działalność lokalnych Doradców grup zakupowych na Ukrainie na bazie utworzonych Centrum Kompetencji we Lwowie i w Kijowie, a także zakończenie procesu zapoczątkowania pierwszych realnych grup zakupowych w branży rolniczej i przemysłu drzewnego.

W konferencji udział wzięło ponad 50 osób, wśród których znaleźli się uczestnicy projektu oraz  przedstawiciele partnerów i współorganizatorów. Na uwagę zasługuje fakt, że niemal jedną trzecią wszystkich obecnych stanowiły osoby, które niedawno dowiedziały się o projekcie «Kupuimo Razom!» i idei grup zakupowych.

Idea projektu „Kupuimo Razom!” powstała na bazie polskich doświadczeń z okresu transformacji systemowej. Wówczas to małe firmy musiały współpracować ze sobą, by stać się konkurencyjne w stosunku do wchodzących na rynek wielkich inwestorów. W ten sposób powstały grupy zakupowe, które z powodzeniem działają do dziś, jak Polska Grupa Zakupowa Kupiec Sp. z o.o., czy Grupa Polskie Składy Budowlane. Działania realizowane od 2015 r. na Ukrainie skupiały się nie tylko na rozpowszechnianiu idei grup zakupowych, ale przede wszystkim na stworzeniu podstaw do ich rozwoju. Przeszkolono ekspertów skupionych w Centrach kompetencji we Lwowie i Kijowie oraz stworzono szereg materiałów dydaktycznych i wzorów dokumentów. Nawiązano także współpracę z Antymonopolowym Komitetem Ukrainy, który rozpoczął prace nad dostosowaniem prawa, by było przyjazne grupom zakupowym. Powstały również pierwsze grupy zakupowe w branży rolniczej i przemysłu drzewnego.

Więcej informacji na temat konferencji i projektu można znaleźć na stronie: http://kupuimorazom.org.ua/?p=3702

Projekt stowarzyszenia Inicjatywa Firm Rodzinnych pt.  „KUPUJMO RAZOM 2,0 – innowacyjne zwiększanie konkurencyjności ukraińskich firm przez kumulowanie i optymalizację zakupów, współpracę organizacji społecznych i e-learning”. Koszt dofinansowania ze środków MSZ w latach 2015 – 2017 wyniósł 1 404 394 zł.

w górę

Tagi