Polska pomoc

Ceremonia otwarcia EDR 2011

Prezydent B. Komorowski nawiązał do 30. rocznicy wprowadzenia stanu wojennego. Odnosząc się do doświadczeń Polski, podkreślił, że wydarzenia lat osiemdziesiątych pozwalają Polakom lepiej rozumieć znaczenie wolności i potrzeb krajów rozwijających się. Dzięki udanej transformacji polityczno-społecznej i gospodarczej oraz członkostwu w Unii Europejskiej Polska stała się donatorem pomocy i krajem otwartym na potrzeby innych. Prezydent podkreślił, że trudno wyobrazić sobie trwały rozwój bez prawa do wolności i poszanowania swobód obywatelskich, a poszerzanie możliwości samorealizacji - społeczeństw, państw, samych obywateli - powinno być głównym zadaniem polskiej i europejskiej polityki rozwojowej.

Wiceminister SZ K. Stanowski zwrócił uwagę na kontekst polityczny, który skłonił współorganizatorów do zaproponowania dyskusji nt. relacji między demokracją a rozwojem jako wiodącego tematu EDR. Uzasadnieniem dla takiego kierunku debaty są wydarzenia nie tylko w południowym i wschodnim sąsiedztwie UE (Arabska Wiosna), ale również w innych częściach świata, m.in. w Azji Środkowej i Birmie

w górę

Tagi