Polska pomoc

 

Centrum Zdrowia im. Sybiraków w Koja

Koja, Uganda, to miejsce w Afryce, do którego pod koniec 1942 r. przybyli polscy uchodźcy z Syberii, którzy opuścili ZSRR z armią gen. Andersa. Osiedle to zamieszkiwało ok. 3 tys. osób. W 1943 roku polscy uchodźcy otworzyli punkt opieki medycznej dla lokalnej ludności, nie zgadzając się z decyzja brytyjskiej administracji obozu, która pozwalała korzystać z obozowego szpitala wyłącznie białym. Po opuszczeniu obozu przez Polaków punkt został zamknięty. W latach 80. wysiłkiem lokalnej społeczności udało się go ponownie otworzyć, pod nazwą Mpunge Health Centre. Jest to przychodnia prowadzona przez władze lokalne. Nie posiada ona oddziału szpitalnego, który jest coraz bardziej potrzebny, gdyż rośnie liczba przypadków wymagających hospitalizacji. Dotyczy to m.in. rodzących kobiet, które powinny zostać pod obserwacją co najmniej 24h po porodzie, co obecnie w Centrum nie jest możliwe i przez co częste są przypadki zgonów matek i/lub dzieci. Również chorzy na AIDS, którzy wymagają specjalistycznej opieki w warunkach szpitalnych, nie mogą jej w tej chwili uzyskać. Projekt pozwoli na udzielenie opieki na miejscu pacjentom, którzy obecnie są przewożeni do odległego o 30 km. szpitala. Zdarza się, że w czasie transportu dochodzi do zgonów.

Sybiracy, którzy nadal związani są emocjonalnie z Koja odwiedzili Mpunge Health Centre w 2010 r. Widząc, jak duże są potrzeby w okolicy, jeśli chodzi o opiekę zdrowotną, a także chcąc wyrazić wdzięczność mieszkańcom za ich przyjęcie w czasie wojny powołali specjalny komitet w celu budowy Centrum Zdrowia - oddziału szpitalnego przy Mpunge Health Centre. Komitetowi udało się zebrać ok. 25 tys. dolarów. Ugandan - Polish Cultural and Development Foundation i władze Kukono District doprowadziły do powstania budynku w stanie surowym. Zabrakło funduszy na jego wykończenie.

Centrum Zdrowia im. Sybiraków w Koja

Realizacja projektu przewidziana jest na okres od 15 lipca do 15 grudnia 2015 dzięki współpracy Ambasady RP w Nairobi z partnerem lokalnym, fundacją Ugandan - Polish   Cultural and Development Foundation. Celem realizacji projektu jest podniesienie poziomu opieki medycznej w Mpunge subcounty. W szczególności zmniejszenie śmiertelności matek i niemowląt oraz umożliwienie leczenia osób, które wcześniej zostałaby skierowane do odległego o 30 km szpitala, w tym pacjentów z AIDS. W ramach projektu przewidziana jest m.in. budowa sufitu, werand i przejść, wstawienie drzwi i okien, wyposażenie i umeblowanie pomieszczeń. Prace budowlane będą nadzorowane przez dwóch inżynierów z dystryktu Mukono, z których jeden pełni w dystrykcie funkcję oficera ds. infrastruktury medycznej. Prace zostaną wykonane przez Don Bosco Calm Boys. Są to młodzi mężczyźni z defaworyzowanych środowisk, którzy ukończyli instytut techniczny prowadzony przez misjonarzy franciszkańskich i którzy już pracowali przy budowie Centrum. Dodatkowy personel medyczny zostanie zapewniony przez władze lokalne.

Projekt ten ma też wyjątkowe znaczenie symboliczne. Stanowi on kontynuację działań rozpoczętych przez Sybiraków w czasie wojny, a także dokończenie zapoczątkowanego przez nich projektu. Po wybudowaniu oddziału nazwa centrum zostanie zmieniona na Koja Sybiraki Health Centre.

Projekt przyniesie bezpośrednie wsparcie dla następujących grup, które korzystają z pomocy Mpunge Health Centre: 10 000 dzieci (wiele zarażonych jest wirusem HIV, częste są wśród nich przypadki malarii i niedożywienia), 30 000 mężczyzn i kobiet, w tym 600 matek, oraz personel medyczny i tzw. Village Health Teams, którzy będą mogli w sposób bardziej efektywny i w lepszych warunkach pomagać pacjentom.

Dla potrzeb kalkulacji przyjęto kurs 1 EUR = 4,1749 PLN.

Centrum Zdrowia im. Sybiraków w Koja

Projekt został zrealizowany miedzy 1 sierpnia a 15 grudnia 2016. Osiągnięto główny cel projektu – zbudowano Centrum Zdrowia im. Sybiraków w Koja. Dzięki niemu radykalnie podniesiony zostanie poziom opieki medycznej w Mpunge subcounty. W szczególności Centrum przyczyni się do zmniejszenia śmiertelności matek i niemowląt oraz umożliwi leczenie osób, które wcześniej zostałyby skierowane do odległego o 30 km szpitala, w tym pacjentów z AIDS.

W ramach projektu dokonano wykończenia budowy budynku, który od lat znajdował się w stanie surowym. Zbudowano sufit, werandy i przejścia, wstawiono drzwi i okna, budynek otynkowano i pomalowano. Zakupione zostało wyposażenie i umeblowanie, w tym m.in. łóżka, komplety pościeli, wózek inwalidzki, nosze, stojaki na kroplówki.

Całkowita wartość projektu wyniosła 32 231 euro, z czego 29 496 euro zostało przyznane ze środków Polskiej pomocy.