Polska pomoc

Centrum Informacyjne dla Władz Lokalnych

W dniu 29 czerwca 2012 r. Minister Jerzy Pomianowski oraz Minister Rozwoju Regionalnego i Budownictwa Republiki Mołdawii Marcel Raducan podpisali w miejscowości Ialoveni pod Kiszyniowem memorandum o utworzeniu Centrum Informacyjnego dla Władz Lokalnych. Centrum będzie współfinansowane ze środków polskiej pomocy i USAID w ramach inicjatywy Grupy Zadaniowej ds. Mołdawii (Moldova Task Force - MTF). Przy okazji podpisania Memorandum Minister Pomianowski spotkał się z szefem Agencji Rozwoju Regionalnego Centrum Tudorem Mesiną.

„Rozwój regionalny, budowa potencjału administracji publicznej i samorządowej" stanowią jeden z priorytetów współpracy rozwojowej z Mołdawią w ramach „Wieloletniego programu współpracy rozwojowej na lata 2012-2015". Po stronie polskiej wiodącym projektodawcą w tej dziedzinie jest Ministerstwo Rozwoju Regionalnego (MRR). W 2011 r. w Mołdawii gościła misja ekspercka złożona z przedstawicieli Departamentu Współpracy Rozwojowej MSZ, Departamentu Koordynacji Polityki Strukturalnej MRR i organizacji pozarządowych. Zidentyfikowała ona potrzeby strony mołdawskiej m.in. w obszarze rozwoju regionalnego i decentralizacji zawarte w Raporcie „Propozycje działań projektowych w Mołdawii".

w górę

Tagi