Polska pomoc

 

Centrum Edukacji Globalnej w Poznaniu

W ramach projektu realizowanego od 15 maja do 31 grudnia 2012 roku przez Stowarzyszenie „Jeden Świat” utworzono w Poznaniu Centrum Edukacji Globalnej (CEG), które stało się ośrodkiem edukacyjnym, miejscem spotkań i wymiany opinii oraz inkubatorem inicjatyw z zakresu edukacji globalnej. W CEG powstała też Biblioteka, w której udostępniane są publikacje książkowe i materiały edukacyjne z zakresu edukacji globalnej.

Projekt objął również przeprowadzenie szeregu spotkań i warsztatów.

W ramach cyklu „Człowiek w świecie globalnym” zorganizowano 5 otwartych spotkań (Hagada o Bronku Bergmanie – spotkanie z prof. Januszem Marciniakiem; Być Żydem - spotkanie z Sewerynem Aszekanzym; Być obrońcą Praw Człowieka – spotkanie z prof. Romanem Wieruszewskim; Być artystą w świecie globalnym – spotkanie z Lechem Raczakiem; Być kobietą w świecie globalnym – spotkanie z Agnieszką Duczmal), w których wzięło udział łącznie 180 osób.

Odbyły się także liczne warsztaty adresowane do dzieci, młodzieży, rodziców i seniorów, a także nauczycieli i osób pracujących z dziećmi i młodzieżą w edukacji pozaformalnej. Zorganizowano między innymi serię warsztatów, podczas których wykorzystano ludowe bajki i legendy z Gwatemali oraz Nikaragui. Tradycyjne opowieści funkcjonowały w nich jako scenariusze zajęć edukacyjnych przeznaczone dla różnych grup wiekowych.

Fabuła bajek i legend posłużyła za pretekst do opowieści o współczesnym świecie – o problemach różnorodności kulturowej, o koncepcji zrównoważonego rozwoju, o globalnych powiązaniach i współzależnościach, o odpowiedzialności za wykorzystanie zasobów naturalnych. Uczynienie ludowych opowieści punktem wyjścia dla rozważań o świecie i wartościach miało na celu jak największe zaangażowanie uczestników, wywołanie w nich osobistych przeżyć i refleksji i jak najpełniejsze zrozumienie tematyki globalnej. Podczas warsztatów „Opowiadanie świata” nauczyciele i pedagodzy poznawali możliwości wykorzystania bajek i legend z innych kultur w pracy dydaktycznej i wychowawczej.

Podczas regularnych pokazów filmów dokumentalnych wyświetlono 16 filmów, które obejrzało łącznie 270 osób, natomiast w ramach Tygodnia Edukacji Globalnej TEG), we współpracy z warszawskim Centrum Edukacji Globalnej, zorganizowano dodatkowo festiwal filmowy pt. CEGła. Podczas TEG odbyły się również Warsztaty muzyczne pt. „Co by było, gdybyś urodził się w Ghanie?” oraz warsztaty animacji pt. „Co by było, gdybyś urodził się w Gwatemali?”, a także koncert muzyki tradycyjnej w wykonaniu chóru Czarolija.