Polska pomoc

Central Asian Awakening

Central Asian Awakening[1]

Panel miał na celu podsumowanie 20 lat niepodległości państw Azji Środkowej i zastanowienie się nad osiągnięciami i wyzwaniami, tak w dziedzinie rozwoju gospodarczego, jak i zaawansowania demokracji. Panelisci zgodzili się, iż pozytywne zmiany polityczne zaobserwowano przede wszystkim w Kirgistanie, który jednak boryka się ze słabością gospodarczą.

W dyskusji na temat roli donatorów podkreślano skuteczność działania NGOs współpracujących ze społecznościami lokalnymi i konieczność wspierania samorządności na szczeblu lokalnym. Za istotne uznano oparcie się na wartościach lokalnych oraz inwestowanie w ludzi i edukację, co stwarza szansę na rozwój społeczeństwa obywatelskiego i pozwala unikać konfliktów. Analizowano również wpływ wydarzeń z Afryki Północnej na region Azji Środkowej. Mimo różnic między oboma regionami[2] należy się liczyć z tym, że „arabska wiosna" może mieć w przyszłości wpływ na dalszy rozwój wydarzeń w Azji Środkowej[3].

Paneliści podkreślali, że niezbędna jest kontynuacja procesu demokratyzacji i aktywizowania społeczności lokalnych, przy kluczowej roli donorów europejskich.

 

[1] Organizatorzy: polska Prezydencja i Instytut Lecha Wałęsy. Paneliści: Shamsidin Karimov (Przewodniczący tadżyckiego zrzeszenia NGOsów), Abdumomun Mamaraimov (Przewodniczący Zarządu kirgijskiej Public Foundation Voice of Freedom), Erica Marat (Central Asia-Caucasus Institute and Silk Road Studies Program), Dirk Meganck (DG DEVCO KE), Krzysztof Stanowski (Podsekretarz Stanu w MSZ). Moderator: Nazgul Yergalieva (Legal Policy Research Centre).

[2] W Azji Środkowej przy braku dostępu do elektryczności w wielu rejonach, a co za tym idzie - słabo rozpowszechnionym dostępie do internetu, trudno się organizować przy użyciu portali społecznościowych (facebook).

[3] Wg E. Marat może mieć szczególny wpływ w Kazachstanie.

w górę

Tagi